Collegebesluiten 23 mei 2023

Beleidsregels schuldhulpverlening Ridderkerk 2023

Het college heeft de beleidsregels schuldhulpverlening Ridderkerk 2023 vastgesteld. De gemeenteraad en het BMR worden geïnformeerd.

Motie schuldhulpverlening

Het college heeft de afdoeningsbrief over motie 2022-148 ‘Schuldhulpverlening’ vastgesteld en verstuurd.

Evaluatie schuldhulpverlening Ridderkerk 2022

Het college heeft kennis genomen van de evaluatie schuldhulpverlening 2022. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Antwoordbrief ODF glasvezel

Het college heeft de antwoordbrief aan Open Dutch Fiber B.V. vastgesteld.

Bewonersbrief asbestdaken

Het college heeft de brief aan pandeigenaren met een asbestverdachte dakbedekking is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Zienswijze Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde vast te stellen.

Vragen landingsplaatsen helikopters

Vragen van het raadslid Griep over landingsplaatsen van traumahelikopters worden per brief beantwoord.

Motie slimme bandenpomp

Het college heeft de afdoeningsbrief over motie 2022-24 Slimme bandenpomp vastgesteld en verstuurd.

Zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2024

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van de MRDH vast te stellen en te versturen.

Zienswijze Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vast te stellen en te versturen.

Zienswijze SVHW

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 en de 1e wijziging begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling SVHW vast te stellen.

Motie slimme bandenpomp

Het college heeft de afdoeningsbrief over motie 2022-24 Slimme bandenpomp vastgesteld en verstuurd.