Collegebesluiten 26 maart 2024

Vragen parkeerplaatsen

Het college beantwoordt de vragen van raadslid Rijsdijk over parkeerplaatsen bij de vroegere Rabobank per brief.

Vragen leegstaande woningen

Het college beantwoordt schriftelijke vragen raadslid Lapaer over leegstaande woningen in Ridderkerk per brief.

Terrein Trelleborg

Het college heeft aan BEMOG projectontwikkeling een antwoordbrief gestuurd op de door haar gestelde vragen.

Hoogwaardig openbaar vervoer

Het college informeert de raad over de voortgang Hoogwaardig openbaar vervoer in Ridderkerk.

Decentrale overheden

Het college heeft definitief besloten akkoord te gaan met deelname van enkele Decentrale overheden in Stedin en geen extra aandelen te kopen nadat de gemeenteraad hier geen wensen en bedenkingen over heeft geuit.