Collegebesluiten 28 maart 2023

Duurzaamheid en ecologie

In college- en raadsvoorstellen wordt het kopje “Duurzaamheid” vervangen door “Duurzaamheid en ecologie”.

CAO

Ingestemd is met het principeakkoord cao Gemeenten/SGO 2023.

Overschrijding begroting

De gemeenteraad wordt voorgesteld akkoord te gaan met een geconstateerde overschrijding in de begroting.

Jaarplan boa’s

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over het Jaarplan 2023, inclusief de jaarplanning, van team BOA.

Vragen schoolmeesterswoning

Vragen van het raadslid Lapaer over de voortgang van het behoud en herstel van de schoolmeesterswoning aan de Verlengde Kerkweg worden per brief beantwoord.

Windenergie Nieuw Reijerwaard

De brief aan de GRNR over de ontwikkeling van windenergie in Nieuw Reijerwaard is vastgesteld.