Collegebesluiten 29 augustus 2023

Transformatie Centrum Oost, planMER

De gemeenteraad wordt voorgesteld de startnotitie Transformatie Centrum Oost, planMER en gebiedsvisie vast te stellen.

Doelgroepenvervoer

Het college informeert de gemeenteraad over de huidige stand van zaken rondom doelgroepenvervoer.

Raadsvergaderingen 2024

Het college heeft kennisgenomen van het concept schema raadsvergaderingen 2024.

Machtiging

Het college machtigt de heren P. Meij, wethouder, en P.A. de Regt, extern ambtelijk adviseur, om de gemeente te vertegenwoordigen en het woord te voeren over de inhoud in een rechtelijke zaak.

Neveninkomsten

Het college heeft een besluit genomen over de verrekening van neveninkomsten van (oud)bestuurders.

Fotografieprijs

Het college heeft besloten de Jos Wesdijk Fotografieprijs in te stellen en deze jaarlijks uit te reiken.