Collegebesluiten 6 juni 2023

Sociaal plan

Het college heeft het sociaal plan “Gedeeltelijke ontvlechting en herstructurering BAR-organisatie” vastgesteld.

Vragen lachgascilinders in afvalketen

Vragen van het raadslid Mijnders over de gevolgen van lachgascilinders in de afvalketen worden per brief beantwoord.

Consul Oorlogsgravenstichting

Het college heeft besloten om een nieuwe consul te benoemen voor de Oorlogsgravenstichting.

Straatnaam De Landerij

Het college heeft de straatnaam Geerhoek vastgesteld voor de openbare ruimte binnen het project De Landerij in Rijsoord.

Stappenplan jeugdhulp

Het college informeert de gemeenteraad over het stappenplan aanvraag jeugdhulp.

Opvang asielzoekers

Het college heeft besloten de opvang van asielzoekers op het passagiersschip de Calypso te verlengen tot 1 januari 2024.

Schoolmeesterswoning Rehobothschool

Het college heeft besloten om de raadsinformatiebrief over de schoolmeesterswoning Rehobothschool vast te stellen en te versturen.