Collegebesluiten 9 april 2024

Zienswijze samenwerking

Het college heeft besloten de ‘zienswijzebrief samenwerking Albert Schweitzer en Rivas Zorggroep’ vast te stellen en te versturen.

Vragen HOV

Het college beantwoordt schriftelijke vragen van raadslid Van Nes-de Man over HOV in Ridderkerk-West per brief.

Actualisatie Omgevingsvisie

Het college heeft besloten om de raad te consulteren over de concept participatiestrategie voor de actualisatie van de omgevingsvisie. Het college heeft ook besloten om de raad te consulteren over de concept analyse en concept definitie hoogbouw.