Collegebesluiten 9 januari 2024

Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Het college stelt de gemeenteraad voor om de nieuwe Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2024-2027 vast te stellen.

Mandaatbesluit

Het college besluit het Mandaatbesluit gemeente Ridderkerk voor de directeur DCMR Milieudienst Rijnmond 2023 vast te stellen.

Financiële verordening

Het college stelt de gemeenteraad voor de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2024 vast te stellen.

Haalbaarheidsonderzoek

Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken en de voortgang wat betreft de kansrijke scenario’s voor Personenvervoer over Water.

Onderzoek ZE-zone

Het college informeert de gemeenteraad over het onderzoek Zero-Emissiezone.

Leefgeld Oekraïne

Het college heeft besloten om de BNG Moneycard te vervangen door de Maatschappelijke Pas.

Herbenoemen ambtenaren

Het college heeft alle ambtenaren van de burgerlijke stand die geplaatst zijn in de gemeente Ridderkerk, herbenoemd als ambtenaar van de burgerlijke stand.

Grondaankoop HOV en fietsroute F15

Het college gaat akkoord met de aankoop van een stuk grond ten behoeve van de aanleg van de HOV Ridderkerk en de Fietsroute F15 gelegen nabij de Populierenlaan hoek Seringenstraat.

Nota Parkeernormen 2024

Het college stelt de gemeenteraad voor om de Nota Parkeernormen 2024 vast te stellen.