Henk van Os

Politieke partij

Partij 18PLUS

Portefeuille

 • APV
 • Boa’s en buurtpreventie
 • Economie inclusief bedrijfshuisvesting (Nieuw Reijerwaard, Dutch Fresh Port, enz.)
 • Bedrijfsvoering en dienstverlening
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Energietransitie
 • Circulaire economie inclusief afvalbeleid

Nevenfuncties

 • Eigenaar Riddermedia te Ridderkerk (bezoldigd)
 • Eigenaar Jayro Europe Ridderkerk te Ridderkerk (bezoldigd)
 • Bestuurder Stichting Vrienden van Partij 18PLUS (onbezoldigd)
 • Bestuurder Partij 18PLUS (onbezoldigd)
 • Vennoot Pureness Europe (bezoldigd)
 • Ambassadeur Wereldwinkel (onbezoldigd)

Bestuurlijke overleggen

 • Lid van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de BAR-organisatie
 • Lid van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de GR Nieuw Reijerwaard
 • Vertegenwoordiger gemeente bij aandeelhoudersoverleg van NV BAR afvalbeheer
 • Vertegenwoordiger gemeente bij aandeelhoudersoverleg SSR
 • Contactwethouder voor het lidmaatschap van de Vereniging Klimaatverbond Nederland
 • Plaatsvervangend vertegenwoordiger gemeente bij aandeelhoudersoverleggen van Stedin, Oasen en BNG
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur VRR
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
 • Lid stuurgroep DFP
 • Bestuurslid Stichting Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven Ridderkerk

Contact

E-mail: h.v.os@ridderkerk.nl