Kees van der Duijn Schouten

Politieke partij

SGP

Portefeuille

 • Financiën
 • Grondbeleid
 • Omgevingswet (ruimtelijke ontwikkelingen)
 • Wonen
 • Regionale economie

Contact

E-mail: k.v.d.duijnschouten@ridderkerk.nl

 • Hulpverlener in het kader van PGB (bezoldigd)
 • Vrijwilliger VV Rijsoord (onbezoldigd)
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de GR Nieuw Reijerwaard
 • Lid van het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR)
 • Lid Regionale tafel asielopvang
 • Vertegenwoordiger gemeente bij aandeelhoudersoverleggen van Stedin, Oasen, BNG en SSR
 • Lid bestuurscommissie Economisch vestigingsklimaat MRDH
 • Vertegenwoordiger Greenport West-Holland
 • Plaatsvervangend lid van Dagelijks Bestuur van de GR Nieuw Reijerwaard
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de GR NRIJ
 • Plaatsvervangend vertegenwoordiger gemeente in bestuurlijke Landschapstafel IJsselmonde
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de DCMR

Klik op de foto voor een groot formaat van de afbeelding.