Ton overheid

politieke partij

CDA

Portefeuille

 • Verkeer en vervoer
 • Archeologie en erfgoed
 • Leefklimaat
 • Buitenruimte (incl. dierenwelzijn)

Contact

E-mail: t.overheid@ridderkerk.nl

 • Koster bij Protestantse Gemeente De Levensbron Ridderkerk (onbezoldigd)
 • Penningmeester bij Protestantse Gemeente De Levensbron Ridderkerk (onbezoldigd)
 • Lid van het Algemeen Bestuur van de DCMR
 • Lid van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de GR NRIJ
 • Vertegenwoordiger gemeente in bestuurlijke Landschapstafel IJsselmonde
 • Contactwethouder voor platform NMD (natuur, milieu en duurzaamheid)
 • Lid bestuurscommissie vervoersautoriteit MRDH