• HalloWerk kijkt naar motivatie en talenten

  Via het platform HalloWerk kunnen inwoners die vanuit een uitkering werk zoeken en werkgevers elkaar gemakkelijk vinden. De matches worden gemaakt via vijf profielen: aanpakken, helpen, verkopen, vervoeren en maken.
 • Verkeersonveilige situaties in beeld

  De resultaten van ‘Prikker op de kaart’ zijn bekend. Inwoners konden aangeven welke locaties zij binnen de gemeente als verkeersonveilig ervaren.
 • Weer prima rapport voor Ridderkerk

  De ‘rapportcijfers’ die de inwoners van Ridderkerk vorig jaar aan het gemeentebestuur hebben gegeven zijn bekend. De cijfers over 2020 zijn beter dan het landelijk gemiddelde in gemeenten van vergelijkbare grootte. Het mooie cijfer 8,3 kreeg de gemeente voor de dienstverlening aan de balies.
 • Nieuwbouw Gemini begint in april

  De bouw van het nieuwe Gemini College met sportzaal begint in april. Slokker Bouwgroep gaat bouwen op het voormalige hoofdveld van voetbalvereniging RVVH. De locatie wordt nu bouwrijp gemaakt.
 • Plan: huurappartementen op Jorishof

  De gemeente Ridderkerk gaat onderzoeken of medewerking kan worden verleend aan uitbreiding van het woon- en winkelcomplex Jorishof met minimaal veertig huurappartementen. Het plan hiervoor is ingediend door de eigenaar van het complex, Bakkers Hommen Waerdevast.
 • Avondopenstelling gemeentehuis

  De avondopenstellingen van het gemeentehuis op maandag en woensdag van 18.00 - 20.00 uur zijn weer gestart.
 • 'Met elkaar werken aan een betere wereld'

  Groen Aannemingsbedrijf Punt B.V. verzorgt sinds 1 januari het groen in Ridderkerk. Ook het vegen van de straten en het onderhoud van verhardingen en sloten komt voor rekening van het bedrijf van de broers Bastiaan en Matthijs Punt.
 • Sporthal De Wissel priklocatie

  Sporthal De Wissel is door de GGD gekozen als priklocatie voor het coronavaccinatieprogramma. De locatie, die eind februari klaar voor gebruik moet zijn, voldoet het beste aan de eisen.
 • Draak Sint Jorisplein veilig opgeslagen

  Goed nieuws: speeltoestel De Draak in het centrum verdwijnt niet. Er wordt gekeken hoe de draak in het nieuwe centrum terug kan komen.
 • Gratis strooizout afhalen

  Winters weer op komst! Met het oog op de veiligheid stelt gemeente Ridderkerk daarom gratis strooizout ter beschikking.