• Subsidie voor een klimaatbestendige tuin

  Uw tuin of dak klimaatbestendig maken? Vraag een subsidie aan bij het waterschap! Door klimaatverandering kan het soms harder regenen, maar het kan ook droger en warmer zijn. Met een groene tuin of groen dak bent u hier beter op voorbereid.

 • Schrappen tramtracé binnenkort in PS

  Als het aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ligt, hoeft Ridderkerk in haar ruimtelijke plannen voortaan geen rekening meer te houden met een eventuele tramlijn dwars door de gemeente, waarover al vijftien jaar wordt gesproken.

 • Presenteren van meedenken over het centrum: komt u ook?

  We nodigen u graag uit voor de derde stakeholdersbijeenkomst over de visie voor het Ridderkerkse centrum. Die is op maandag 3 februari van 19.30 tot 21.30 uur. Dan presenteren we u het concept-Ontwikkelperspectief centrum Ridderkerk 2035.

 • Expositie Elly Konijnenburg in gemeentehuis

  Vanaf maandag 13 januari tot en met vrijdag 7 februari is er weer een nieuwe expositie in de Middenbeuk van het gemeentehuis. Dit keer zijn de zeer gevarieerde schilderijen van Elly Konijnenburg te bekijken. Dieren, bloemen, landschappen maar ook hele abstracte schilderijen worden tentoongesteld.

 • Advies- en Meldpunt Verward Gedrag voor niet-acute psychische zorg

  Familie of buren merken vaak als eerste dat er iets met iemand niet goed gaat. Mogelijk is psychische hulp nodig. Is sprake van acuut gevaar? Bel dan altijd 112. In dit geval kan onmiddellijk verplichte psychische zorg ingezet worden. Dreigt er geen acuut gevaar, maar maakt u zich wel ernstige zorgen? Dan kunt u vanaf 1 januari een melding doen bij de gemeente door het invullen van een contactformulier op de website. Of contact opnemen via (0180) 451 234 en vragen naar een medewerker van het Advies- en Meldpunt Verward Gedrag.

 • Nieuwe Buurtbuslijn

  Met ingang van zondag 15 december rijdt de buurtbus een iets andere route. Begin volgend jaar gaat de buurtbus met nieuwe bussen rijden.

 • Hou ´t gezellig: stook bewust

  Heeft u plannen om de open haard of houtkachel te laten branden? Doe er dan in ieder geval alles aan om de gezondheidsrisico’s en milieuschade tot een minimum te beperken. En voorkom rookoverlast voor uw omgeving. Maak gebruik van onderstaande tips.

 • Veelgestelde vragen afvalbeleid Ridderkerk

  Lees veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden over het nieuwe beleidsplan afval en grondstoffen op de website van BAR Afvalbeheer.