• Inschrijving gratis boom gesloten

  De bomenactie in Drievliet is een groot succes. De animo was zo groot dat eind vorige week het maximaal aantal bomen al was aangevraagd. Daarmee is de inschrijving nu gesloten.

 • Besluiten van de gemeenteraad

  Op 17 oktober 2019 sprak de gemeenteraad over 't Struweel, Prinses Margrietstraat, Oosterpark, Belastingnota, Jeugdparticipatie en de kinderburgemeester en Privacybeleid.

 • Fitcoins in Ridderkerk

  Ridderkerk is gestart met fitcoins. Een project met als doel volwassenen te stimuleren een gezondere leefstijl aan te nemen. Spaar voor gezonde producten en diensten door meer te bewegen!

 • Vier stimuleringsregelingen

  De gemeente vindt doorstroming op de woningmarkt belangrijk en wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Daarnaast moedigen we investeringen in duurzaamheid aan.

 • Ambities voor toekomst groen op papier

  Veel inwoners hebben meegedacht over de toekomst van het groen in Ridderkerk. Uw inbreng is nu vertaald in een ‘concept ambitiedocument’. Daarin staat omschreven hoe we op lange termijn met elkaar omgaan met het groen en klimaatadaptatie. Wij willen graag horen wat u van dit document vindt. Daarom ligt het vanaf vandaag ter inzage. U kunt uw reactie naar ons mailen. U bent ook welkom bij de voorlichtingsbijeenkomst. Die is dinsdag 5 november van 19.30 tot 21.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

 • Gemeente zet extra in om zwerfafval tegen te gaan

  Minder zwerfafval zorgt voor een fijnere leefomgeving en een schoner milieu. Daarom nemen we een aantal maatregelen, waaronder het opnieuw plaatsen van openbare afvalbakken. 

 • Denk mee over aardgasvrij

  Iedere gemeente werkt aan een warmteplan, de ‘Warmtevisie’. Dat plan geeft per wijk inzicht in het meest geschikte duurzame alternatief voor aardgas tegen de laagst maatschappelijke kosten. Ook geeft het inzicht welke wijken het meest geschikt zijn om als eerste te starten met het aardgasvrij maken daarvan. De Warmtevisie moet in 2021 klaar zijn. De gemeente houdt twee bijeenkomsten om verder te praten over wat u belangrijk vindt voor de overgang naar aardgasvrij wonen.

 • Veelgestelde vragen afvalbeleid Ridderkerk

  Lees veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden over het nieuwe beleidsplan afval en grondstoffen op de website van BAR Afvalbeheer.

 • Pop up-tuin vol inspiratie

  Op het Sint Jorisplein staat vrijdag 30 augustus een mobiele inspiratietuin. U kunt daar in het kader van de actie Operatie Steenbreek – tegel eruit, plant erin –tussen 18.00 en 21.00 uur komen kijken. Wie naar het SER Zomerconcert ‘De IJsselmannen’ gaat, kan meteen de tuin bezoeken.

 • Buiten sporten met uw (klein)kind

  Mark Schouten van Sportief met Mark heeft de wedstrijd ‘Ridderkerk naar buiten’ gewonnen, die eerder dit jaar is uitgeschreven door de gemeente en stichting Ravottuh. Mark heeft het idee ingediend voor buitensporttrainingen die volwassenen samen met hun (klein)kind kunnen volgen.