Zeeverkenners Brandaen
 • De commissies vergaderen op 28 maart

  In een gezamenlijke vergadering vergaderen de commissies o.a. over benoeming lid van de RvT OZHW, HOV visie Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden, Startnotitie Integrale Visie per wijk op groen in de openbare ruimte 2020 – 2024, Begrotingswijziging naar aanleiding van overname geldlening door OZHW en Rechtmatigheid Jaarrekening 2018.

 • Besluiten van de raad van 21 maart

  De raad heeft vergaderd en besluiten genomen over Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019 – 2023, Wijkprogramma Oost 2019 – 2023, Aandelen Eneco, Nota richtlijnen grondprijzen Ridderkerk 2019, Planning tussenrapportages, 15e Wijziging Bouwverordening 1992, Verordening naamgeving en nummering (adressen) Ridderkerk 2019 en Motie inzake maatwerk sollicitatieplicht.

 • Definitieve uitslag verkiezingen Provinciale Staten en waterschap

  De definitieve uitslag van de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen in Ridderkerk is bekend. Het opkomstpercentage voor de Provinciale Staten lag dit keer op 55,41%. De meeste stemmen gingen naar Forum voor Democratie. Het opkomstpercentage voor het waterschap lag op 52,31%. De meeste stemmen gingen naar Waterschapspartij Hollandse Delta.

 • Hoorzitting Commissie bezwaarschriften

  Op donderdag 4 april 2019 vergadert Kamer I van de Commissie voor de Bezwaarschriften vanaf 20:00 uur in vergaderkamer A103 van het gemeentehuis. De hoorzitting is openbaar.

 • Beweegmakelaar brengt mensen in beweging

  Soms is de drempel om met sporten of bewegen te beginnen te hoog. Beweegmakelaar Oliver Lammerts geeft graag een duwtje in de goede richting. Samen met u zoekt hij naar een sport of beweegactiviteit die goed bij u past.

 • Tussentijdse opkomstpercentages verkiezingen

  U kunt vandaag naar de stembus om te stemmen voor de Provinciale Staten en waterschap. Hier vindt u de opkomstpercentages van 10.00, 13.00 en 19.00 uur van de stembureaus in de gemeente Ridderkerk.

 • Ruimen algemene graven Vredehof

  Op de begraafplaats Vredehof worden vanaf 1 december 2019 enkele algemene graven geruimd. Deze zijn dan tussen de 20 en 27 jaar oud. Wettelijk gezien mogen algemene graven na 10 jaar worden geruimd. Ridderkerk houdt een periode van 20 jaar aan. In een algemeen graf liggen twee overledenen begraven (geen familie). De gemeente  stuurt een brief naar de nabestaanden als wij daarvan de gegevens hebben. Op Vredehof staan borden bij de graven waar het om gaat.

 • Spreekuren gemeentebelastingen

  Heeft u vragen over de gemeentelijke belastingen? Veel antwoorden vindt u hier. Komt u er niet uit? Bel dan naar (0180) 451 234. Omdat de huizenprijzen flink zijn gestegen, vallen veel WOZ-waarden hoger uit. Heeft u vragen over de waardebepaling van uw woning (of andere onroerende zaken)? U kunt tot en met 29 maart langskomen op ons spreekuur. Een afspraak maakt u via bovengenoemd telefoonnummer.

 • Camera bij bussluis Rijkstraatweg

  Alleen lijnbussen en voertuigen van de politie, brandweer en ambulance mogen de bussluis op de Rijksstraatweg gebruiken. Toch komt het regelmatig voor dat vrachtwagens en personenauto’s het verbod negeren. Sinds kort staat op deze plek een camera die kentekens herkent en foto’s maakt van overtreders.

 • Snoeien laat planten groeien en bloeien

  De plantsoenen van de gemeente worden deze winterperiode weer gesnoeid om klaar te zijn voor het voorjaar. Door oude, dode takken te verwijderen krijgen de planten weer ruimte en zonlicht om te kunnen groeien en bloeien. Zo houden we de planten gezond en leven ze langer.