Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied - saneren glas Lagendijk 285 en Pruimendijk 53” ter inzage

21 december 2023, 06:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

De glastuinbouwbedrijven aan de Lagendijk 285 en Pruimendijk 53 nemen deel aan de ruimte voor ruimte regeling. De bouwrechten van de te slopen kassen worden ingebracht in de Landerij van Rijsoord. Dit bestemmingsplan regelt dat ook de planologische mogelijkheid om kassen te bouwen wordt verwijderd van deze locaties.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 22 december 2023 tot en met 1 februari 2024 ter inzage.

Zienswijzen indienen

Uw eventuele zienswijze stuurt u vóór 2 februari 2024 aan de gemeenteraad, Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk. Graag onder vermelding van Buitengebied – saneren glas Lagendijk 285 en Pruimendijk 53, zaak 2023-044955 en de naam van het desbetreffende besluit of document waar u op wilt reageren. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen via de gemeentelijke website via www.ridderkerk.nl/ter-inzage.

U kunt ook mondeling reageren. Daarvoor maakt u een afspraak met de heer M. Rienks via telefoonnummer 0180 451 234. Een brief heeft onze voorkeur.