De BedrijfsvoeringsPartner

De BedrijfsvoeringsPartner verzorgt alle taken van onze gemeentelijke bedrijfsvoering. Van financiën tot HRM, van juridische advisering tot administraties, van automatisering tot inkoopadvies. Daardoor kunnen wij ons focussen op de maatschappelijke opgaven in onze samenleving. En zijn we van betekenis voor inwoners, bedrijven en bestuur.

De BedrijfsvoeringsPartner is daarin een belangrijke, faciliterende partner. De specialisten van De BedrijfsvoeringsPartner kennen onze gemeente en onze opgaven en staan dagelijks met raad en daad aan onze zijde. Een van onze bestuurders zit namens onze gemeente in het bestuur van De BedrijfsvoeringsPartner, met de gemeentesecretaris als zijn adviseur.

Meer informatie: www.debedrijfsvoeringspartner.nl.

Logo De BedrijfsvoeringsPartner