Gezonde financiën

We vinden het belangrijk dat onze financiële positie gezond is en zorgen ervoor dat onze begroting structureel sluitend is.

Woonlasten

De woonlasten voor onze inwoners blijven tot één van de laagste van de regio behoren. De onroerendezaakbelasting (OZB) verhogen we niet meer dan met het inflatiepercentage.

Maatschappelijk vastgoed

Bij verhuur van gemeentelijk vastgoed vragen we aan onze maatschappelijke partners een kostprijsdekkende huur. Met subsidie kan worden bijgedragen in de huurkosten. Hiermee ontstaat transparantie over de feitelijke kosten.

Subsidies

Om meer gebruik te kunnen maken van subsidies vanuit Europa, het Rijk en de Provincie stellen we een subsidioloog aan.