Rekenkamer

De rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad in zijn controlerende taak.

Zij geeft hieraan invulling door:

 • de uitkomsten van het beleid en de beleidsuitvoering te toetsen op rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid;
 • de raad te voorzien van op onderzoek gebaseerde informatie over de beleidsuitkomsten en beleidsuitvoering;
 • waar nodig en mogelijk aanbevelingen voor verbeteringen te doen;
 • te streven naar bruikbare producten van hoge kwaliteit en betrouwbaarheid;
 • zijn werkzaamheden te verrichten in onafhankelijkheid en op objectieve, heldere en integere wijze.
 • De heer J.J. (Hans) Démoed (voorzitter)
  • Directeur strategie en beleid gemeente Kaag en Braassem (bezoldigd)
  • Lid bestuur Vereniging De Hollandsche Molen (onbezoldigd)
  • Voorzitter Raad van Toezicht Unicoz Onderwijsinstelling (bezoldigd)
  • LinkedIn profiel
  • De heer W. (Wilmar) de Lange
   • Informatiemanager bij Hogeschool Rotterdam (bezoldigd)
   • Docent/opleider bij CWO en Watersportverbond (onbezoldigd)
   • LinkedIn profiel
  • De heer H.M. (Marcel) Schippers
   • Manager Expertise Financiën en Control bij de gemeente Zoetermeer (bezoldigd)
   • Freelance docent voor Segment BV (bezoldigd)
   • Statutair directeur Voorne-Putten Werkt BV (bezoldigd)
   • Financieel directeur Elementen Spijkenisse BV (bezoldigd)
   • Lid bestuur (penningmeester) FAMO (onbezoldigd)
   • Lid commissie BBV (onbezoldigd)
   • LinkedIn profiel

   Rekenkamer Ridderkerk
   Ter attentie van mevrouw C. Garama
   Postbus 271
   2980 AG Ridderkerk
   E-mail: secretaris@rekenkamerridderkerk.nl