Vergadering bijwonen

De vergaderingen zijn openbaar en voor iedereen te bezoeken. U kunt in- en uitlopen wanneer u wilt. De raad vergadert in de raadzaal van het gemeentehuis. De commissies vergaderen in de raadzaal of de trouwzaal. Op de agenda staat waar de commissie vergadert. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur.