Heeft u een laag inkomen, een laag salaris of pensioen en moet u onverwachte kosten maken? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand aanvragen. Dit is extra geld voor speciale kosten die u dringend moet maken, maar niet vergoed krijgt, bijvoorbeeld omdat u onverwachts een advocaat nodig heeft of kosten moet maken voor een medische behandeling. Bijzondere bijstand is een geldlening of een gift.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • U woont in Nederland.
  • U heeft niet genoeg inkomen en vermogen om de kosten zelf te betalen.
  • U heeft kosten door een bijzondere of dringende reden.
  • U kunt bewijzen dat u de kosten gemaakt heeft.
  • U kunt bewijzen dat u de kosten dringend moet maken.
  • U kunt bewijzen dat de kosten onverwacht waren.
  • Uw kosten worden niet op een andere manier vergoed (bijvoorbeeld door de verzekeraar).

Bent je 18, 19 of 20 jaar? Kijk dan eerst of jouw ouders je kunnen helpen.

Aanpak

Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. Neem hiervoor contact op met één van onze klantmanagers op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur: (0180) 451 234.

Als u bijzondere bijstand aanvraagt kijken we naar uw inkomen, vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) en persoonlijke situatie. Afhankelijk van uw situatie stuurt de klantmanager u - als u ervoor in aanmerking zou kunnen komen - het juiste aanvraagformulier toe.

Op tijd aanvragen

Vraag de bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt. Zo weet u of u de kosten vergoed krijgt en voorkomt u teleurstelling.

Termijn

We nemen de beslissing binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

Meer weten?

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?