Heeft u plotseling extra kosten die u niet kunt betalen, dan kunt u soms een vergoeding aanvragen. Die vergoeding heet bijzondere bijstand. De bijzondere bijstand is alleen voor bijzondere kosten die echt nodig zijn.

Bijzondere bijstand moet u soms terugbetalen, maar soms niet. Dit hangt af van wat u aanvraagt.

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden zijn onder andere:

  • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland;
  • U bent 18 jaar of ouder;
  • Uw kosten moeten aantoonbaar, onvoorzien en noodzakelijk zijn;
  • U moet deze kosten maken door bijzondere of dringende omstandigheden;
  • De kosten kunnen niet op een andere manier vergoed worden.

Ben je 18, 19 of 20 jaar? Kijk dan eerst of je ouders je kunnen helpen.

Hoe en wanneer kan ik bijzondere bijstand aanvragen?

  • Vraag bijzondere bijstand aan voordat u de kosten heeft gemaakt. Zo weet u of u de kosten vergoed krijgt en voorkomt u teleurstelling.
  • Aanvragen van bijzondere bijstand kan alleen telefonisch. Bel met één van de klantmanagers op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur via (0180) 451 234.
  • Als u belt vragen we u naar uw inkomen, vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) en persoonlijke situatie. Afhankelijk van uw situatie stuurt de klantmanager u - als u ervoor in aanmerking zou kunnen komen - het juiste aanvraagformulier toe.

We nemen de beslissing binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen. Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.