Heeft u een laag inkomen, een laag salaris of pensioen en moet u onverwachte kosten maken? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand aanvragen. Dit is extra geld voor speciale kosten die u dringend moet maken, maar niet vergoed krijgt, bijvoorbeeld omdat u onverwachts een advocaat nodig heeft of kosten moet maken voor een medische behandeling. Bijzondere bijstand is een geldlening of een gift.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

 • U woont in Nederland.
 • U heeft niet genoeg inkomen en vermogen om de kosten zelf te betalen.
 • U heeft kosten door een bijzondere of dringende reden.
 • U kunt bewijzen dat u de kosten gemaakt heeft.
 • U kunt bewijzen dat u de kosten dringend moet maken.
 • U kunt bewijzen dat de kosten onverwacht waren.
 • Uw kosten worden niet op een andere manier vergoed (bijvoorbeeld door de verzekeraar).

Bent je 18, 19 of 20 jaar? Kijk dan eerst of jouw ouders je kunnen helpen.

Aanpak

Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. Neem hiervoor contact op met één van onze klantmanagers op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur: (0180) 451 234.

Als u bijzondere bijstand aanvraagt kijken we naar uw inkomen, vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) en persoonlijke situatie. Afhankelijk van uw situatie stuurt de klantmanager u - als u ervoor in aanmerking zou kunnen komen - het juiste aanvraagformulier toe.

Op tijd aanvragen

Vraag de bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt. Zo weet u of u de kosten vergoed krijgt en voorkomt u teleurstelling.

Aanpak Bijzondere bijstand Eigen risico Zorgverzekering

U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor een deel van de kosten van het wettelijk eigen risico zorgverzekering. De vergoeding is 50% van het in rekening gebrachte wettelijk eigen risico. De maximale vergoeding via de bijzondere bijstand is maximaal de helft van dit bedrag.

Bent u verzekerd via de zorgpolis van de gemeente met de hoogste aanvullende verzekering, dan schieten wij het eigen risico helemaal voor, u kunt dan geen bijzondere bijstand meer aanvragen.

U kunt de aanvraag doen als u het eigen risico helemaal heeft betaald of aan het eind van het jaar als u geen nieuwe kosten meer verwacht. Soms zijn de totale kosten pas duidelijk in het volgende jaar, ook dan kunt u nog bijzondere bijstand aanvragen. Dan kan alleen in het volgende jaar, dus vraag op tijd de bijstand aan.

Voorwaarden

 • u bent 21 jaar of ouder en staat ingeschreven in de gemeentelijke basisregistratie
 • uw inkomen is niet hoger dan de genoemde bedragen hieronder
 • uw vermogen is lager dan de vermogensgrens
 • de vergoeding kan 1x per jaar worden aangevraagd

Inkomen- en vermogensgrens
Als u een aanvraag indient kijken we naar het netto-inkomen en het vermogen van u en uw eventuele partner. inkomen kan zijn; uit arbeid, alimentatie, voorlopige aanslag Belastingdienst, pensioen, uitkering, etc.

Maximale hoogte netto inkomensgrens inclusief vakantietoeslag voor 21-jarigen tot de AOW-leeftijd:

 • Alleenstaande (ouder) = € 1.133,46
 • Gehuwden en samenwonenden = € 1.619,23

Maximale hoogte netto inkomensgrens inclusief vakantietoeslag voor ouderen vanaf de AOW-leeftijd:

 • Alleenstaande (ouder) = € 1.269,43
 • Gehuwden en samenwonenden = € 1.728,65

De vermogensgrens is:

 • Alleenstaande: € 6.120,00
 • Echtpaar / alleenstaande ouder: € 12.240,00.

Formulier invullen

 • Om uw identiteit vast te stellen logt u bij ons in met DigiD: houdt uw inloggegevens bij de hand.
  Aanvragen Bijzondere bijstand Eigen risico zorgverzekering
 • U kunt de volgende bestanden bij het formulier uploaden (digitaal meesturen):
  • kopie polis zorgverzekering
  • betaalbewijs en afrekening eigen risico
  • wanneer u geen bijstandsuitkering ontvangt: kopie geldig paspoort of identiteitskaart + bankafschriften van betaal- en spaarrekeningen over de laatste 3 maanden + bewijs van alle inkomsten over de afgelopen 3 maanden (bijvoorbeeld loonstroken, uitkeringsspecificaties).
 • Vult u het formulier liever met de pen in? Download dan het Aanvraagformulier Bijzondere bijstand Eigen risico zorgverzekering (pdf)

Termijn

We nemen de beslissing binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

Meer weten?

Is deze pagina naar wens?