Collegebesluiten 10 januari 2023

Gezondheidsmonitor kinderen

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de Gezondheidsmonitor Kinderen Ridderkerk 2022 van de GGD Rotterdam-Rijnmond.

Proeftuin kind- en gezinsbescherming

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de Proeftuin kind- en gezinsbescherming.

Woning Rijksstraatweg

De gemeenteraad wordt voorgesteld het ‘bestemmingsplan Woning Rijksstraatweg 165-B’ gewijzigd vast te stellen.

Deeltweewielers

De nadere regels inzake het vergunnen van het bedrijfsmatig aanbieden van deeltweewielers zijn vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Dementievriendelijk

Het convenant dementievriendelijk Ridderkerk is vastgesteld.

Beleidsregels Participatiewet

De aangepaste beleidsregels voor de diverse aspecten van de Participatiewet en de aanverwante wetgeving (IAOW, IOAZ, Bbz-levensonderhoud) zijn vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Strategische agenda MRDH

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze op de Strategische Agenda MRDH vast te stellen.

Nadere regels jeugdhulp

De nadere regels jeugdhulp gemeente Ridderkerk 2023 zijn vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Wmo-vervoer

Het informatiedocument inzake de Open House procedure voor het vraagafhankelijk Wmo-vervoer is vastgesteld