Collegebesluiten 14 maart 2023

Onderwijssubsidies

De aanvragen voor onderwijssubsidies voor het schooljaar 2023/2024 van de schoolbesturen OZHW, CVO, LEV WN, Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs en PIT KO worden in behandeling genomen.

Actieplan Veiligheid

Het Actieplan Veiligheid 2023 is vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

GR SVHW

De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijzebrief, waarin wordt aangegeven dat er geen aanleiding is voor het maken van opmerkingen op het concept van de 1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2023, vast te stellen.

Kinderen en sportverenigingen

Vragen van het raadslid Mijnders over minder Ridderkerkse kinderen (4-11 jaar) die lid zijn van een (sport)vereniging worden per brief beantwoord.

BIZ Winkelhart en Cornelisland

Bekend wordt gemaakt dat de Verordening Bedrijveninvesteringszone Winkelhart Ridderkerk 2023-2027 voldoende steun heeft als bedoeld in artikel 4 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones en daarmee in werking treedt.

Bekend wordt gemaakt dat de Verordening Bedrijveninvesteringszone Cornelisland Ridderkerk 2023-2027 voldoende steun heeft als bedoeld in artikel 4 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones en daarmee in werking treedt.