Collegebesluiten 14 mei 2024

Asbest woningen

Het college informeert de gemeenteraad per raadsinformatiebrief dat in woningen van WBV Slikkerveer asbest is aangetroffen.

Scheidingsresultaten

Het college informeert de raad over de scheidingsresultaten van afval per brief.

RADAR Monitor Discriminatie 2023

Het college informeert de raad over de ‘RADAR Monitor Discriminatie 2023’ per brief.

Vragen Huishoudschool

Het college beantwoordt schriftelijke vragen van raadslid Ringlever over de ontwikkelingen van de Huishoudschool in Ridderkerk per brief.

Vragen woonwagens

Het college beantwoordt de vragen van raadslid de heer Stip over extra standplaatsen voor woonwagens per brief.

Vragen Erasmuslaan

Het college beantwoordt de door raadslid Rijsdijk gestelde vragen over de herinrichting van de Erasmuslaan per brief.

Vragen mantelzorg

Het college beantwoordt schriftelijke vragen van raadslid De Vormer over mantelzorg in Ridderkerk per brief.

Vragen Woonvisie

Het college beantwoordt schriftelijke vragen van raadslid Mijnders over woningtoewijzing en de Woonvisie Ridderkerk per brief.

Vragen glasvezel

Het college beantwoordt de door raadslid Mijnders gestelde vragen over de aanleg van glasvezel per brief.

Vragen laadprijs laadpalen

Het college beantwoordt de door raadslid Rijsdijk gestelde vragen over de verhoging van de laadprijs van publieke laadpalen per brief.

Motie ‘Een groener Oostendam’

Het college informeert de raad per brief over de afdoening van motie 64-2023 Een groener Oostendam.

Motie (v)echtscheiding

Het college geeft reactie op een ongevraagd advies van de Burgeradviesraad Sociaal Domein Ridderkerk over het plan Ondersteuning van kinderen en jongeren in (v)echtscheidingen.

Verlengd Privaat Laden

Het college informeert de raad over de uitkomsten van de enquête over verlengd privaat laden en het vervolg in de vorm van een pilot, gebaseerd op de uitkomsten van deze enquête.

Advies monument 75 Molukkers

Het college heeft kennis genomen van het advies voor het monument voor 75 jaar Molukkers in Ridderkerk. Er komt een adviescommissie die de kunstenaar voor het ontwerp van het monument gaat selecteren. De adviescommissie bestaat uit vier Molukse inwoners van Ridderkerk, een expert in kunst in de buitenruimte en een voorzitter.

Samen voor Ridderkerk

Het college besluit tot het organiseren van het project “Samen voor Ridderkerk” op 10 oktober 2024. Op deze dag gaan bestuurders en medewerkers bij diverse projecten binnen de gemeente Ridderkerk vrijwilligerswerk verrichten.

Verkorte procedure Wmo

Het college heeft besloten om, bij een beperkt aantal Wmo-aanvragen, een verkorte procedure toe te passen.

Handhavingsverzoek De Blaak

Het college heeft besloten het verzoek tot handhaving af te wijzen.

Trouwlocaties Ridderkerk

Het college heeft diverse locaties aangewezen als trouwlocatie in de gemeente Ridderkerk.

Recht van Opstal Stedin

Het college heeft besloten om overeenkomsten vast te stellen voor het vestigen van opstalrechten ten behoeve van energie-infrastructuur van Stedin.