Collegebesluiten 19 september 2023

Evaluatie minimabeleid

Het college heeft kennis genomen van de evaluatie minimabeleid over het jaar 2022 en informeert de raad hierover.

Vragen papierinzameling

Het college heeft de raadsvragen van raadslid Kooijman over papierinzameling winkeliers per brief beantwoord.

Panattoni

Het college informeert de gemeenteraad over de voortgang van het bouwproces van het beoogde distributiecentrum Panattoni.

Snelheidsmeterspaarpot

Het college informeert de gemeenteraad over de bevindingen van het onderzoek naar de snelheidsmeterspaarpot en de afdoening van de motie 2020-83.

Vredehof

Het college informeert de raad over de afdoening van een raadstoezegging over de inrichting van de uitbreiding van begraafplaats Vredehof.