Collegebesluiten 21 maart 2023

Inrichting bij geluidsscherm

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de inrichting van de plek rondom het geluidsscherm A15/A16 (met aandacht voor groen, verlichting en sociale veiligheid).

Huurcompensatie

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de evaluatie Subsidieregeling Huurcompensatie Corona Ridderkerk 2022.

De Klimop

De akte beëindiging schoolgebruik voor de opgeheven basisschool De Klimop is vastgesteld.

Rechtmatigheidsverklaring

De concept Rechtmatigheidsverklaring Jaarstukken 2022 en de brief aan de accountant zijn vastgesteld.

Subsidie gezondheidsbeleid

Subsidie wordt aangevraagd op grond van de specifieke uitkering voor de programma’s preventief gezondheidsbeleid.

Vragen glasvezel

Vragen van het raadslid Klaver over de voortgang van de aanleg van de glasvezelnetwerken worden per brief beantwoord.

Inkomstenvrijlating

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over toepassing van de inkomstenvrijlating.