Collegebesluiten 23 januari 2024

Starterswoningen Kievitsweg

Het college besluit medewerking te verlenen aan de verdere uitwerking van het principeplan voor de bouw van 20 starterswoningen op de locatie Kievitsweg 134 middels het aangaan van een intentieovereenkomst.

Managementletter

Het college heeft kennisgenomen van de Managementletter 2023. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Inzetten reserve

Het college stelt de gemeenteraad voor de bestemmingsreserve ‘incidentele en toekomstige investeringen’ te gebruiken voor de nieuwbouw en uitbreiding van het Gemini College, de bijbehorende sportzaal, het COM-gebouw en het jongerencentrum De Loods / Gooth.

Ondersteuning jeugd in Ridderkerk

Het college heeft het ‘Plan ondersteuning kinderen en jongeren in armoede en bij (v)echtscheiding Ridderkerk 2024’ vastgesteld. De afdoeningsbrief over motie 2022-13 ‘Versterk vaardigheden kinderen’ en motie 2023-44 ‘Hulp voor kinderen bij (v)echtscheiding’ wordt verstuurd aan de gemeenteraad.

Regels jeugdhulp

Het college heeft de Nadere regels jeugdhulp 2023 vastgesteld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Aanpak jeugdproblematiek

Het college heeft kennisgenomen van het onderzoeksrapport ‘Naar een gerichte aanpak van jeugdproblematiek in Ridderkerk’. De afdoeningsbrief over motie 2021-132 ‘Onderzoek jeugdproblematiek in Ridderkerk’ en 2022-16 ‘Aanpak jeugdcriminaliteit wordt verstuurd aan de gemeenteraad.

Vragen Geerlaan

Het college beantwoordt de vragen van raadslid Rijsdijk over de mogelijk onveilige staat van de woningen en winkels aan de Geerlaan per brief.

Vragen openingstijden Sint Jorisplein

Het college beantwoordt vragen van raadslid Ros over de afwijkende openingstijden horeca/snackbars Sint Jorisplein per brief.

Kiosk Dillenburgplein

Het college heeft besloten om het besluit tot het aangaan van de koopovereenkomst voor de kiosk aan Dillenburgplein 50 te Ridderkerk te bekrachtigen.