Brandveiligheid

Ieder bouwwerk moet brandveilig zijn. Zowel bestaande gebouwen als tijdelijke gebouwen, zoals een tent of podium op een evenement. Als u een (tijdelijk) gebouw wilt gaan gebruiken, moet u een melding brandveilig gebruik doen of een omgevingsvergunning brandveiligheid aanvragen.

Doe minimaal 4 weken van tevoren de melding via het Omgevingsloket. Vermeld dat het om een ‘gebruiksmelding’ gaat.

Wij sturen u een ontvangstbevestiging van uw melding.

We kunnen voorwaarden stellen aan het brandveilig gebruik van het gebouw. Hier moet u zich aan houden.

Via Omgevingsloket Online kunt u checken of u een vergunning nodig heeft of alleen een melding moet doen.

U moet in ieder geval in de volgende situaties een melding doen:

 • U heeft een gebouw waar meer dan 50 mensen tegelijk aanwezig kunnen zijn, zoals een café, restaurant of zalencentrum.
 • U wilt minimaal 5 kamers verhuren in 1 gebouw, zoals een studentenhuis of woongroep.
 • Uw bedrijf kan niet precies aan de regels van het Bouwbesluit 2012 voldoen, maar u heeft wel een ander voorstel dat op die regels lijkt.

We kunnen naar aanleiding van uw melding voorwaarden stellen aan het brandveilig gebruik van het gebouw.

Vraag de vergunning aan via het Omgevingsloket. Doe dit uiterlijk 6 maanden voordat u het gebouw wilt gebruiken. U mag het gebouw niet gebruiken voordat u de vergunning heeft.

Via Omgevingsloket Online kunt u checken of u een vergunning nodig heeft of alleen een melding moet doen.

U heeft in ieder geval in de volgende situaties een vergunning nodig:

 • Er slapen meer dan 10 personen bij u in het gebouw, bijvoorbeeld in een hotel, kampeerboerderij, ziekenhuis, verpleeghuis of gevangenis.
 • Er zijn meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar in het gebouw, bijvoorbeeld een basisschool of kinderdagverblijf.
 • Er zijn meer dan 10 gehandicapte personen (lichamelijk of verstandelijk) in het gebouw, bijvoorbeeld door dagopvang.

Gebruik het meldingsformulier Brandveilig gebruik overige plaatsen in de volgende situaties:

 • U organiseert een activiteit op een plaats waar u ook een tijdelijke verblijfsruimte (bouwsel), of een andere constructie heeft voor meer dan 150 personen tegelijk (bijvoorbeeld een feesttent of kermis/festivalterrein).
 • U organiseert een activiteit op een plaats en u wilt de brandveiligheid op een andere manier regelen.
 • U biedt bedrijfsmatig of in het kader van nachtverzorging een tijdelijke verblijfsruimte voor meer dan 10 personen.
 • U biedt in een verblijfsruimte verzorging aan meer dan 10 personen onder 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.

Welke gegevens heb ik nodig bij een aanvraag?

 • uw geldig identiteitsbewijs(paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning)
 • een situatieschets met een schaal van minstens 1:1000
 • per verdieping of terrein een plattegrond met een schaal van minstens 1:100
 • per plattegrond: hoogte van de vloer, oppervlakte, maximaal aantal personen, brand- en/of rook werende afscheiding, vluchtroutes en hoe deze zijn aangegeven, draairichting van deuren, zelf sluitende deuren en sluitwerk van deuren, noodverlichting, brandmeldcentrale en –paneel, alle blusapparatuur, brandweeringang

Heeft u vragen? Neem dan per e-mail contact op met de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR).

 • Het gebouw moet voldoen aan de regels die in het bouwbesluit staan. Bijvoorbeeld eisen over vluchtwegen, verlichting, bestrijden van brand en het voorkomen van brand.
 • De melding en de vergunning staan niet op naam. Krijgt uw bedrijf een nieuwe eigenaar? Dan hoeft diegene geen nieuwe melding te doen of nieuwe vergunning aan te vragen.
 • U mag het gebouw alleen gebruiken als we uw melding of vergunningaanvraag goedgekeurd hebben. Een medewerker van de gemeente of brandweer kan langskomen voor een controle.
 • Verandert u iets aan het gebouw? En verandert er hierdoor ook iets in de brandveiligheid? Geef de verandering ook door.

 • Een melding doen is gratis.
 • Een aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik kost € 764,10.

Doe de aanvraag of melding zo snel mogelijk. Dan heeft u nog tijd om iets te veranderen, als dat nodig is.

 • Doe de melding minimaal 4 weken voordat u het gebouw gaat gebruiken
 • De aanvraag van een omgevingsvergunning brandveilig gebruik kan maximaal 6 maanden duren. Zorg daarom dat u uw aanvraag minstens 6 maanden van tevoren doet.

Besluit op vergunning brandveilig gebruik

De gemeente maakt een voorlopig ontwerpbesluit over uw aanvraag. Als u het niet eens bent met dit ontwerpbesluit, kunt u dit binnen 6 weken laten weten door een zienswijze in te dienen.

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Besluit op melding brandveilig gebruik

Als u het niet eens bent met de beslissing over uw melding, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

Er is een landelijke regeling voor Brandveilig gebruik en basishulpverlening op overige plaatsen (Bgbop).

Het doel van deze regeling is de brandveiligheid te verbeteren op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan evenemententerreinen, campings en jachthavens.