Marktvergunning

Op vrijdag is de weekmarkt op de Parkeerplaats Ridderhof-west. Wilt u spullen of eten verkopen op een vaste plek op de weekmarkt? Neem dan contact op met de marktmeester via 0180 451 234. Het aanbod voor vrijgekomen plaatsen is zeer beperkt.

Wilt u een plaats voor 1 dag? Regel dit met de marktmeester. Dit kan op de dag zelf. Meestal wordt er geloot. Een dagplaats is bijvoorbeeld een plek die niet gebruikt wordt, omdat de marktkoopman met vakantie is.

Voor het innemen van een standplaats op de markt met een tent, kraam, verkoopwagen of andere soortgelijke inrichting per m2:

  • per marktdag: € 0,70
  • per kalenderkwartaal: € 9,70
  • per kalenderhalfjaar: € 19,40
  • per kalenderjaar: € 37,30
  • gebruik energie 16 ampère, per marktdag, vanaf: € 3,70
  • gebruik energie 32 ampère, per marktdag, vanaf: € 7,10