Zorgen voor een ander (mantelzorg)

U bent mantelzorger als u langdurig en vrijwillig zorgt voor iemand uit uw omgeving. Bijvoorbeeld voor een ouder, kind, broer, zus, buurvrouw of –man. Deze personen zijn dan ziek, hulpbehoevend of gehandicapt.

De gemeente Ridderkerk biedt hulp aan mantelzorgers.

Gemeente Ridderkerk biedt hulp aan mantelzorgers. Voor vragen over mantelzorg kunt u terecht bij Karaat Mantelzorg. Zij zijn telefonisch bereikbaar op het nummer: 0180 763 717.

Dit kunt u lezen op de pagina Ridderkerkpas.

Bent u mantelzorger en zorgt u voor een familielid of naaste? Dan kunt u ondersteuning krijgen bij de mantelzorg om u (tijdelijk) te ontlasten. Dit heet respijtzorg. Mantelzorgers kunnen voor een korte periode de zorg voor hun zorgvrager overlaten aan anderen. Dat kan thuis, maar ook buitenshuis.

Misschien kunnen mensen uit uw omgeving de mantelzorg tijdelijk van u kunnen overnemen. Bijvoorbeeld uw broer, zus, zoon of dochter als u die heeft.

Wanneer kunt u de mantelzorg overdragen?

Tijdelijke overname van zorg en ondersteuning is mogelijk voor maximaal vier weken (= 28 dagen) in een kalenderjaar. De klantmanager van de Wmo kijkt samen met u naar:

  • Of er misschien mogelijkheden binnen de familie of uw sociaal netwerk om de ondersteuning (gedeeltelijk) over te nemen.
  • Of de persoon waarvoor u zorgt maakt al gebruik maakt van een indicatie op grond van de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet, of dat hij daarvan gebruik van kan maken.
  • Of de ontlasting van u nodig is.

De hulp kan bestaan uit

  • Hulp bij het huishouden
  • Dagbesteding
  • Kortdurend verblijf

Wilt u als mantelzorg tijdelijk ontlast worden? U kunt dit melden door het aanvraagformulier tijdelijke respijtzorg in te vullen.

Eigen bijdrage

Er geld een eigen bijdrage van maximaal 19 euro per maand. Over de tijdelijke respijtzorg voor hulp bij het huishouden hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Heeft u vragen over mantelzorg? Neem gerust contact op met de mantelzorgconsulenten van Karaat Mantelzorg via telefoonnummer 0180 76 37 17 of via e-mailadres info@karaatmantelzorg.nl.