Heeft u een aanslag (brief) gekregen over de gemeentelijke belastingen? En heeft u te weinig geld om deze te betalen? Als deze belastingaanslag op uw naam staat, kunt u gedeeltelijke kwijtschelding aanvragen. Er wordt dan gekeken naar uw inkomen en vermogen (zoals spaargeld of een eigen huis). Maar ook naar wat u uitgeeft.

U kunt kwijtschelding aanvragen voor het vaste tarief van de afvalstoffenheffing en voor rioolheffing. Kwijtschelding van de Voorlopige aanslag afval 2022 is niet mogelijk.

Wat zijn de voorwaarden?

 • u heeft geen overwaarde op uw woning.
 • de belastingaanslag is van de gemeente Ridderkerk en staat op uw naam.

Of u in aanmerking komt hangt af van uw (gezamenlijke) inkomen en eigen vermogen.

U komt niet in aanmerking als:

 • u en/of uw partner inkomen heeft uit een eigen onderneming
 • u een zelfstandige zonder personeel (ZZP-er) bent.

Hoe vraag ik kwijtschelding aan?

Wilt u kwijtschelding van de gemeentebelastingen aanvragen? Dit kan nadat u de belastingaanslag heeft gekregen. Doe de aanvraag binnen 3 maanden.

 • Aanvragen doet u via 'Mijn Belastingen'. Hier logt u in met uw DigiD en klikt u op de button Kwijtschelding > Kwijtschelding aanvragen.
  Ga naar Mijn Belastingen
 • Vult u het kwijtscheldingsformulier liever met de pen in? Vraag het formulier dan op via het contactformulier(externe link) of vraag het telefonisch aan via (0180) 451 234.

Heeft u moeite met het invullen van het kwijtscheldingsformulier? De formulierenbrigade van Facet Ridderkerk(externe link) helpt u hier graag bij.

Stuur het formulier met alle bewijsstukken naar: Gemeente Ridderkerk, Afdeling Financiën / Invordering Belastingen, Antwoordnummer 4, 2980 VB Ridderkerk.

Wat heb ik nodig bij de aanvraag?

U heeft bij het aanvragen van kwijtschelding uw aanslagbiljet nodig.

Bij uw aanvraag moet u ook bijlagen meesturen. Niet alleen bewijsstukken van uzelf, maar ook van uw eventuele partner.

Kijk wat voor uw situatie geldt:

Inkomsten

Inkomen is bijvoorbeeld loon, uitkering, aow of pensioen. Studiefinanciering (basisbeurs, aanvullende beurs en lening) telt ook mee als inkomen. Inkomsten uit bijbaantjes tellen ook mee als inkomen. De ouderbijdrage telt niet mee. U moet deze inkomsten wel opgeven, zodat duidelijk is waar u uw uitgaven van betaalt. Inkomsten zijn ook inkomsten van kamerverhuur, kostgangers, overwerk, 13e maand, rentes enzovoort.

Meesturen (ook van uw eventuele partner):

 • De laatste specificatie van al uw inkomsten.
 • Heeft u wisselende inkomsten? Stuur dan de specificaties van de laatste 3 maanden / 13 weken mee zodat uw gemiddelde maandinkomen kan worden berekend.
 • Het toekenningsbesluit studiefinanciering van DUO met de opbouw van de studiefinanciering, en de verklaring van inschrijving bij de onderwijsinstelling van het huidige studiejaar.
 • Heeft u inkomsten uit kamerverhuur/kostganger? Voeg dan een kopie van de ontvangsten van de afgelopen 3 maanden (een bankafschrift mag) toe.

Bank- en spaarrekeningen

Meesturen (ook van uw eventuele partner):

 • Kopieën van een volledig afschrift van alle betaal-, spaar-, leefgeld- en beheerrekeningen over de maand waarin het verzoek wordt ingediend of de maand ervoor met zichtbaar saldo en alle af- en  bijschrijvingen.

Motorvoertuigen en (medische) noodzakelijkheid

Bent u in het bezit van een auto/motorvoertuig en is uw auto/motorvoertuig door lichamelijke beperking van uzelf of één van uw huisgenoten onmisbaar?

Meesturen:

 • Een medische verklaring van een arts of een kopie van de gehandicaptenparkeerkaart waaruit blijkt dat de auto onmisbaar is in verband met gezondheid.

Waardevolle bezittingen

Bent u (en/of uw eventuele partner in het bezit van waardevolle bezittingen? Denk hierbij aan een caravan, boot, antiek, woning of ander eigendom in het buitenland. Dan moet u de waarde(n) hiervan invullen.

Huurwoning

Meesturen:

 • Kopie van de laatste huurspecificatie van de woningstichting. Dit is de aankondiging van de jaarlijkse huurverhoging waaruit de opbouw van de huur blijkt (geen betaalbewijs of acceptgiro). Als u particulier huurt (anders dan van een woningbouwvereniging), stuur dan ook uw huurcontract mee.

Eigen woning

Meesturen:

 • Kopie jaaropgave hypotheek
 • Kopie beschikking van de voorlopige aanslag 2020 van de Belastingdienst (die u ontvangt in verband met de hypotheekrenteaftrek).

Alimentatie

Betaalt u (en/of uw eventuele partner) alimentatie?

Meesturen bij betaling:

 • Kopieën betaalbewijzen van de laatste 3 maanden.
 • De uitspraak over de alimentatie (echtscheidingsconvenant) waaruit het bedrag blijkt.

Meesturen bij ontvangst:

 • De uitspraak over de alimentatie (echtscheidingsconvenant) waaruit het ontvangen bedrag blijkt.
 • Heeft u dit bewijs niet, voeg dan kopieën betaalbewijzen van de laatste 3 maanden toe.
 • Heeft u recht op alimentatie, maar ontvangt u deze niet of slechts gedeeltelijk? Stuur dan een bewijs van het Landelijk Bureau Inning Ouderbijdragen (LBIO) mee.

Toeslagen, heffingskorting & ziektekostenpremie

Meesturen (van uzelf en van uw eventuele partner):

 • Kopie van het polisblad zorgverzekering 2020 waarop de te betalen premie vermeld staat.

Meesturen indien van toepassing:

 • Huurtoeslag: kopie van de beschikking huurtoeslag van de Belastingdienst.
 • Zorgtoeslag: kopie van de beschikking zorgtoeslag van de Belastingdienst.
 • Kindgebonden budget: kopie van de beschikking Kindgebonden budget van de Belastingdienst.
 • Heffingskorting: kopie van de voorlopige aanslag 2020 van de Belastingdienst.

Openstaande schuld bij de Belastingdienst

Meesturen:

 • Kopie van de belastingaanslag(en) en betaalbewijzen van de tot nu toe gedane betalingen.
 • Indien van toepassing: bewijs van uw betalingsregeling.

Goed om te weten

U kunt kwijtschelding aanvragen voor alle aanslagen die nog niet zijn betaald of niet langer dan 3 maanden geleden zijn betaald.

Wanneer de gemeente uw verzoek om kwijtschelding van de aanslag(en) heeft ontvangen en u heeft deze nog niet betaald, dan krijgt u uitstel van betaling tot er op uw verzoek is beslist. U krijgt hiervan een bevestiging.
Het recht op kwijtschelding wordt getoetst op basis van de gegevens van de volgende bronnen: het UWV, RDW, BRP en de Belastingdienst. Uw gegevens worden altijd opgevraagd bij deze bronnen. Hiervoor is geen toestemming nodig.

Hoe lang duurt het?

Bij schriftelijk aanvragen: U krijgt binnen 4 weken een ontvangstbevestiging.
Bij online invullen: U krijgt direct een automatische ontvangstbevestiging met een zaaknummer.

Uw aanvraag wordt beoordeeld op basis van de gegevens die u invult en de kopieën die u inlevert. Het team Belastingen streeft ernaar om binnen 6 maanden na ontvangst van uw verzoek een besluit te nemen.

Als er bij de beoordeling nog aanvullende informatie nodig is, krijgt u hierover een brief. Beantwoord deze binnen 14 dagen, zo voorkomt u dat uw verzoek om kwijtschelding wordt afgewezen.

Krijg ik jaarlijks kwijtschelding?

Heeft u vorig jaar kwijtschelding gekregen? Dan wordt automatisch een kwijtscheldingstoets uitgevoerd. U ontvangt samen met het aanslagbiljet hierover bericht.

Kwijtschelding na aanmaning of dwangbevel

Heeft u kwijtschelding aangevraagd nadat u een aanmaning of dwangbevel over het niet voldoen van gemeentelijke belastingen ontvangen? Dan worden, ondanks het eventueel verlenen van kwijtschelding, deze invorderingskosten niet ingetrokken.