Kunt u door een te laag inkomen de gemeentelijke belastingen niet (helemaal) betalen? Dan kunt u misschien kwijtschelding krijgen.

Wanneer kan ik kwijtschelding krijgen?

Hiervoor kijken we naar uw inkomen, vermogen (zoals spaargeld of een eigen huis) en uitgaven.

De voorwaarden om kwijtschelding aan te vragen zijn:

  • U woont in de gemeente Ridderkerk
  • U heeft geen overwaarde op uw woning
  • U heeft een laag inkomen (op of rond bijstandsniveau)
  • U heeft geen of een laag vermogen (saldi bank– en spaarrekening(en))
  • De belastingaanslag staat op uw naam

Hoe vraag ik kwijtschelding aan?

U vraagt kwijtschelding aan via de website van SVHW(externe link). Doe dit binnen 3 maanden nadat u de belastingaanslag heeft ontvangen.

Houd de volgende gegevens bij de hand:

  • uw bankafschrift(en) van betaal– en spaarrekening(en)
  • een overzicht van uw uitgaven, bijvoorbeeld uw polis ziektekostenverzekering, specificatie huurkosten, specificatie van uw inkomen en de beschikking huur – en zorgtoeslag van de belastingdienst
  • de belastingaanslag met daarop het aanslagnummer en belastingjaar

Kreeg u vorig jaar kwijtschelding via de gemeente? Dan bepaalt SVHW automatisch of u dit jaar weer kwijtschelding krijgt. In dit geval hoeft u dus niet opnieuw kwijtschelding aan te vragen. Ontvangt u geen bericht over de automatische kwijtschelding, neem dan contact(externe link) op met het SVHW of doe een aanvraag via de website van SVHW(externe link).

Heeft u moeite met het aanvragen van kwijtschelding? De formulierenbrigade van Facet Ridderkerk(externe link) of Bureau Sociaal Raadslieden helpen u hier graag bij.