Voor de aanleg van een groen dak, groene gevel, regenwatervoorziening en het onttegelen en vergroenen van uw tuin kunt u subsidie krijgen. De subsidie is maximaal 50% van de aanlegkosten met een maximumbedrag van € 350,00.

Voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • Het vervangen van verharding (tegels) door (gevel)beplanting;
 • Het aanbrengen van waterdoorlatende verharding;
 • Het afkoppelen van de regenpijp eventueel in combinatie met het aanschaffen en in gebruik nemen van een regenton en/of een regenwaterschutting;
 • De aanleg van een groen dak;
 • De aanleg van waterelementen;
 • Het vervangen van een schutting door een groene erfafscheiding zoals een haag.

Niet voor subsidie in aanmerking:

 • De kosten van arbeidsloon;
 • De kosten die u heeft gemaakt voor het indienen van de aanvraag;
 • De kosten en eventuele restwaarde van specifiek voor de subsidiabele activiteiten aangeschafte bouwmaterieel (zoals apparatuur en gereedschap).

Hoogte subsidie

De looptijd van de subsidieregeling is van 2021 tot en met 2024. Per adres kan tijdens de looptijd van de subsidieregeling éénmaal subsidie worden toegekend. De subsidie is maximaal 50% van de aanlegkosten met een maximumbedrag van € 350,00.

Subsidie aanvragen

Vul het online aanvraagformulier in. Vul het aanvraagformulier uiterlijk 8 weken voor de geplande startdatum van de werkzaamheden in.

Aanvragen subsidie vergroenen tuin

Stuur bij de aanvraag het volgende mee:

 •     Omschrijving huidige staat tuin inclusief afmetingen en recente foto's.
 •     Projectbegroting met onderbouwing en offertes.
 •     Ontwerp waarin de klimaat-adaptieve maatregelen zijn opgenomen (indien van toepassing).

Gereed melden

Bent u klaar met de werkzaamheden in uw tuin? Vul binnen 4 weken na uitvoering van de werkzaamheden het online gereedmeldingsformulier in.

Gereed melden vergroenen tuin

Daarbij heeft u de volgende gegevens nodig:

 • Het zaaknummer; deze heeft u na uw aanvraag in de ontvangstbevestiging per e-mail ontvangen.
 • Foto's van de nieuwe situatie.
 • Betaalbewijzen van de aangeschafte artikelen voor de subsidieregeling.

Beoordeling subsidieverzoek

 • De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit over uw subsidieaanvraag.
 • Betaling van het vastgestelde subsidiebedrag vindt plaats binnen 4 weken nadat is vastgesteld dat de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd volgens de aanvraag en is vastgesteld wat de hoogte van het subsidiebedrag moet zijn.
 • Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.
 • Voor de verstrekking van subsidies is tijdens de looptijd van deze subsidieregeling € 15.000,00 per jaar beschikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen over de subsidieregeling vergroenen particuliere tuinen? Neem dan contact op met René Schut via telefoonnummer (0180) 451 234.