Besluiten gemeenteraad 25 januari

29 januari 2024, 09:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

De raad heeft op donderdag 25 januari vergaderd en de volgende besluiten genomen.

Installatie kinderburgemeester

Aan het begin van de vergadering is Maya van den Ham geïnstalleerd als kinderburgemeester.

Startnotitie Actualisatie omgevingsvisie

De raad wil de Omgevingsvisie 2035 actualiseren. Het proces daarvoor, onder andere de planning en wie participeert, is beschreven in de Startnotitie Actualisatie omgevingsvisie Ridderkerk 2035. De raad heeft deze startnotitie vastgesteld. Raadsbehandeling van de geactualiseerde visie wordt verwacht in maart 2025.

Zienswijze wijziging Gemeenschappelijke Regeling DCMR

De Gemeenschappelijke Regeling DCMR heeft een wijziging van de gemeenschappelijke regeling voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad heeft zijn reactie daarop in de vorm van een zienswijze vastgesteld.

Zienswijze wijziging Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard

De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard heeft een wijziging van de gemeenschappelijke regeling voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad heeft zijn reactie daarop in de vorm van een zienswijze vastgesteld.

Reglement van orde van de raad 2024

In verband met gewijzigde wetgeving heeft de raad zijn reglement van orde aangepast.

Nota Evenementenbeleid 2023

De raad heeft de Nota Evenementenbeleid 2023 vastgesteld. In de nota zijn de kaders opgenomen waarbinnen evenementen in Ridderkerk georganiseerd mogen worden.

Motie Communicatie veiligheid

De raad heeft de motie Communicatie veiligheid aangenomen. In de motie wordt het college verzocht de Ridderkerkse samenleving in de Blauwkai vaker te informeren over de veiligheid in de gemeente en over de daaraan gerelateerde onderwerpen.

Raadsvergadering gemist?

De raadsvergadering is terug te kijken via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Meer informatie

Informatie over de gemeenteraad vindt u op www.ridderkerk.nl/gemeenteraad