Terugblik: hoe toegankelijk is onze buitenruimte?

12 oktober 2023, 09:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.
Inwoners, wethouder Peter Meij en drie medewerkers van de gemeente keken in het nieuwste gedeelte van Het Zand naar de toegankelijkheid van de straat en stoepen.

Een aantal inwoners deed vorige week donderdag een rondje in het nieuwste gedeelte van woonwijk Het Zand. De groep keek samen met wethouder Peter Meij en gemeentemedewerkers of de straat en stoepen goed toegankelijk zijn.

De schouw werd gehouden voor rolstoel- en rollatorgebruikers en voor mensen met een visuele beperking. Naar aanleiding van de schouw worden meerdere aanpassingen gedaan aan de stoepen. Zo is op drie plekken een te steil inritblok gebruikt. Hierdoor kunnen inwoners met een rollator of rolstoel niet goed de stoep op- of afkomen. De inritblokken worden binnen een paar weken vervangen door minder steile inritblokken.

Daarnaast bestaan de kruispunten uit plateaus. Inwoners met een rolstoel of rollator kunnen hierdoor makkelijk de weg oversteken. Maar voor slechtzienden is dit nadelig. Zonder stoeprand is er voor hen nu geen duidelijke overgang van trottoir naar de weg. Bij deze kruisingen worden tegels met noppen geplaatst, zodat het voor slechtzienden duidelijk is dat ze daar moeten oversteken.

Wethouder Peter Meij is blij met de uitkomst van de schouw. “Het is erg nuttig om met inwoners te kijken wat er beter kan rondom toegankelijkheid in nieuwe woonprojecten. Zo weten we bij een nieuwe woonproject waar we op moeten letten. Dit was de eerste keer, maar vanaf nu houden we jaarlijks een schouw. Zo maken we onze gemeente nog toegankelijker.”

Heeft u wensen voor aanpassingen in uw straat of op uw looproute? Maak dan een melding woonomgeving.