Bestemmingsplan Ontsluitingsweg tussen Hoogzandweg en Salieweg vastgesteld

25 april 2024, 06:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Ontsluitingsweg tussen Hoogzandweg en Salieweg is vastgesteld door de gemeenteraad.

Ten zuiden van bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard ligt een glasconcentratiegebied. De bestaande ontsluiting van dit gebied via de Hoogzandweg en Verbindingsweg is niet geschikt voor zwaar transport. Voornemen is om een nieuwe verbinding voor verkeer tussen de Hoogzandweg en de Salieweg te maken. Dit bestemmingsplan maakt deze nieuwe verbinding mogelijk.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 26 april 2024 tot en met 6 juni 2024 ter inzage.

  • Het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad kunt u onderaan deze pagina raadplegen;
  • Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO code: NL.IMRO.0597.BPNRIJOntsluiting-VG01);
  • Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum via de website van de gemeente.

Beroep

Belanghebbenden kunnen tot en met 6 juni 2024 beroep instellen bij de Raad van State. Stuur uw schriftelijk gemotiveerde beroep aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzitter van die afdeling. Het raadsbesluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Zonder dit verzoek treedt het bestemmingsplan met ingang van 7 juni 2024 in werking.

Bestanden

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze website zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar websites@ridderkerk.nl bel naar 0180 451 234. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.