De commissies vergaderen op 15 mei

13 mei 2024, 15:26
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

De raadscommissies bereiden de besluitvorming in de raad voor.

Doel van de commissievergadering is met name het verkrijgen van informatie van het college van burgemeester en wethouders en inwoners en/of organisaties.

De politieke discussie en besluitvorming vinden veelal plaats in de gemeenteraad.

De vergadering bijwonen of volgen

U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. U kunt op elk moment in- en uitlopen.

De vergaderingen zijn rechtstreeks en achteraf te beluisteren via: www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Let op afwijkende vergaderdag

De commissies vergaderen op woensdag in plaats van donderdag.

Agenda commissie Samen leven

woensdag 15 mei 2024 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

 1. Opening
 2. Beëdiging nieuwe burgerleden en vaststelling agenda
 3. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 4. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven van 4 april 2024
 5. Nota Betrokken Samenleving
 6. Benoeming Raad van Toezicht-lid OZHW
 7. Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
 8. Zienswijze Jaarstukken 2023 en Begroting 2025 GR BAR/De Bedrijfsvoeringspartner
 9. Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie (De BedrijfsvoeringsPartner)

Gevolgd door enkele vaste punten

Agenda commissie Samen wonen

woensdag 15 mei 2024 om 20.15 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis.

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld
 3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen wonen van 4 april 2024
 4. Vaststelling groencompensatieplan “Kwaliteitsimpuls Oosterpark” en vaststelling bestemmingsplan Oosterpark (2023)
 5. Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2024
 6. Verklaring van geen bedenkingen ruimtelijke onderbouwing Quooker vestiging bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard
 7. 1e wijziging legesverordening en tarieventabel 2024
 8. Gespreksnotitie inzake aanpassingen t.b.v. HOV Ridderkerk West op verzoek van de raadsleden P.J. van Nes – de Man en J. Rijsdijk

Gevolgd door enkele vaste punten

Spreekrecht

Door gebruik van het spreekrecht kunt u uw eigen mening over een onderwerp geven of extra informatie meegeven aan de raadsleden.

Het spreekrecht is niet bedoeld om van het gemeentebestuur antwoord te krijgen op gestelde vragen.

Men kan inspreken over alle onderwerpen die in de desbetreffende commissie aan de orde kunnen komen, dus niet alleen over de onderwerpen die op de agenda staan.

Het spreekrecht tijdens een commissievergadering moet vooraf worden aangevraagd bij de griffie van de gemeenteraad via telefoonnummer (0180) 451 780. Uw kunt uzelf aanmelden tot uiterlijk 10.00 uur op de dag van de vergadering.

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken behorende bij de agendapunten downloaden van het raadsinformatiesysteem.

Meer informatie

Voor meer informatie over de gemeenteraad kijkt u op de pagina gemeenteraad of bel met de griffie via telefoonnummer (0180) 451 780.