De raad vergadert op 23 mei

17 mei 2024, 14:01
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Donderdag 23 mei vanaf 20.00 uur vergadert de raad in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergadering is openbaar. U kunt de vergadering bijwonen of live en achteraf volgen via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Agendapunten

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 42 Reglement van Orde)
 3. Vaststelling besluitenlijsten raadsvergaderingen 21 maart en 18 april 2024
 4. Lijst van ingekomen stukken
 5. Vaststelling groencompensatieplan “Kwaliteitsimpuls Oosterpark” en vaststelling
  bestemmingsplan Oosterpark (2023)
 6. Nota Betrokken Samenleving
 7. Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2024
 8. Zienswijze Jaarstukken 2023 en Begroting 2025 GR BAR/De Bedrijfsvoeringspartner
 9. Verklaring van geen bedenkingen ruimtelijke onderbouwing Quooker vestiging
  bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard
 10. Benoeming Raad van Toezicht-lid OZHW
 11. 1e wijziging legesverordening en tarieventabel 2024
 12. Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
 13. Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie (De
  BedrijfsvoeringsPartner)

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken downloaden van het raadsinformatiesysteem

Meer informatie

Informatie over de gemeenteraad vindt u op de pagina gemeenteraad