De raad vergadert op 4 juli

1 juli 2024, 15:19
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Donderdag 4 juli vanaf 20.00 uur vergadert de raad in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergadering is openbaar. U kunt de vergadering bijwonen of live en achteraf volgen via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld.

Agendapunten

 1. Opening, vaststelling agenda, benoeming en installatie wethouder en installatie nieuw raadslid
 2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 42 Reglement van Orde)
 3. Vaststelling besluitenlijsten raadsvergadering 23 mei 2024
 4. Lijst van ingekomen stukken
 5. Jaarstukken 2023
 6. 1e Tussenrapportage 2024
 7. Kaderbrief begroting 2025 Ridderkerk
 8. Meerjarenprognose Grondexploitaties Ridderkerk 2024
 9. Beleidsregels Aanvulling Beeldkwaliteitplan Nieuw Reijerwaard
 10. Aanvullend krediet nieuwbouw IKC De Wingerd
 11. Normenkader 2024, M&O beleid 2024, control jaarplan VIC 2024, Frauderisicoanalyse
 12. Zienswijze 2e begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 13. Zienswijze begroting 2025 en 1e begrotingswijziging 2024 Nieuw Reijerwaard
 14. Zienswijze begroting 2025 MRDH

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken downloaden van het raadsinformatiesysteem

Meer informatie

Informatie over de gemeenteraad vindt u op de pagina gemeenteraad