Geluidsscherm Oosterpark weer stap dichterbij

25 april 2024, 09:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

In het Oosterpark gaan we zowel een geluidsscherm aanleggen als het veld van honk- en softbalbalvereniging de Rowdies verplaatsen.

Om dit mogelijk te maken, hebben we een aangepast bestemmingsplan opgesteld. Hierin is de uitspraak van de Raad van State van maart 2023 leidend. Het gehele Oosterpark wordt in dit plan meegenomen. Het Essenlaantje blijft in de huidige vorm behouden.

Het bestemmingsplan wordt binnenkort besproken in de gemeenteraad. Eerst in de Commissie Samen Wonen op 15 mei, daarna in de gemeenteraad op 23 mei.

Gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan lagen ook twee vergunningen ter inzage, namelijk een vergunning voor het plaatsen van lichtmasten en een vergunning voor het kappen en verplanten van bomen. Het groencompensatieplan lag ook ter inzage.

Na besluitvorming in de gemeenteraad komt de aanleg van een geluidsscherm in het Oosterpark weer een stap dichterbij en kunnen bezoekers en omwonenden straks nog meer genieten van ‘hun’ park.