Behandeling Nota Betrokken Samenleving

8 mei 2024, 09:03
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

De Nota Betrokken Samenleving is klaar. Op 15 mei wordt deze in de commissie behandeld en op 23 mei wordt de nota in de gemeenteraad behandeld. De nota is de basis voor het participatiebeleid.

In de nota leggen we afspraken voor meedenken over het beleid en specifieke projecten in Ridderkerk vast. De gemeente Ridderkerk vindt een betrokken samenleving belangrijk en vraagt inwoners hun mening te geven over onderwerpen die belangrijk zijn voor Ridderkerk, haar inwoners en ondernemers. Iedere inwoner mag op een passende manier meedenken over actuele onderwerpen in de gemeente. Het gaat om diverse onderwerpen, niet alleen in de gemeente, maar ook in de wijk, in de buurt of in de straat.

De Nota Betrokken Samenleving helpt om het meedenken van inwoners zo goed mogelijk te laten verlopen. Voor iedereen moet vroeg in het proces duidelijk zijn wat zij van elkaar, de gemeente en anderen mogen verwachten. Wat wil men bereiken met het meedenken? Wie mogen er meedenken? Hoe mogen zij meedenken? En hoe krijgen zij de resultaten te horen? Hier worden afspraken over gemaakt die in de nota vastgelegd worden.

Vragenlijst

Om de nota op te kunnen stellen, heeft de gemeente eind 2023 alle 22.000 Ridderkerkse huishoudens uitgenodigd om mee te doen aan een online onderzoek. In dit online onderzoek konden inwoners aangeven hoe zij het liefst met de gemeente meedenken en over welke onderwerpen zij graag meedenken. Ook mochten zij hun mening geven over de huidige manier van meedenken.

Het onderzoek bestond niet alleen uit een online vragenlijst. Onze medewerkers gingen op verschillende momenten de straat op om inwoners dezelfde vragen te stellen. Zo kreeg elke Ridderkerker de kans om zijn of haar ideeën te delen voor het nieuwe participatiebeleid. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn terug te vinden in de Nota Betrokken Samenleving.