Ontwerp Programma Geluid en Lucht 2025  - 2029 ter inzage

16 mei 2024, 09:20
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Volgens de Volksgezondheids Toekomstverkenning (VTV) 2018 van het RIVM wordt ca. 3,5% van de ziektelast in Nederland veroorzaakt door het buitenmilieu. Het grootste deel is toe te schrijven aan luchtvervuiling, vooral door fijnstof en stikstofdioxide, gevolgd door geluid. Er is dus nog een aanzienlijke gezondheidswinst te behalen.

Daarom zet de gemeente Ridderkerk zich in om de geluidsoverlast terug te dringen en de lokale luchtkwaliteit te verbeteren. Dit doen we door in het Programma Geluid en Lucht, de knelpunten inzichtelijk te maken en maatregelen te nemen. Dit Programma is een vervolg op het Actieplan geluid (2019-2023) en het Actieplan Luchtkwaliteit (2018-2022) en heeft een looptijd van vijf jaar (2025 – 2029).

Het ontwerp Programma Geluid en Lucht is als ontwerp vastgesteld door het college van burgermeester en wethouders op 7 mei 2024 en als ontwerp vrijgegeven.

Inzien?

Dat kan vanaf 16 mei 2024 tot en met 27 juni 2024:

Informatieavond op 4 juni

Op dinsdag 4 juni houden wij een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis. U bent tussen 19.00 en 20.00 uur welkom in de Hofzaal (Koningsplein 1). U kunt vragen stellen aan de makers van het plan en DCMR Milieudienst Rijnmond. Ook verloten we een bio-ethanol tafelhaard.

Mail naar gebiedsontwikkeling@ridderkerk.nl om u aan te melden voor de informatiebijeenkomst.

Wilt u reageren op de stukken?

U heeft hiervoor zes weken de tijd. U kunt uw reactie in een brief schrijven aan het college van burgemeester en wethouders. Deze brief heet een zienswijze. Stuur uw zienswijze voor 27 juni 2024 op naar Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk.

U kunt ook mondeling reageren. Daarvoor moet u een afspraak maken met mevrouw D. Beltgens van het team Ontwikkeling, leefomgeving en regio. U kunt hiervoor maandag tot en met vrijdag bellen op telefoonnummer 0180 451 419. Een brief heeft onze voorkeur.

Wat is de volgende stap in de procedure?

De binnengekomen zienswijzen voorzien wij van een reactie. Voor zover de zienswijzen hier aanleiding toe geven kan het programma worden bijgesteld. Nadat het college het Programma Geluid en Lucht 2025 – 2029 heeft vastgesteld wordt hierover bericht in het Gemeenteblad, de Blauwkai en op de website.