Ontwerpbestemmingsplan J.S. Bachstraat 4 en ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage

7 december 2023, 06:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Aan de locatie aan de J.S. Bachstraat 4 bood Pameijer zorg (dagbesteding) aan. Nu staat het gebouw grotendeels leeg. Aangezien ook Wooncompas de wens heeft om meer woningen in Ridderkerk te realiseren, is gekozen voor een gezamenlijk plan. In het plangebied zijn in totaal 18 studio’s en 8 (2 kamer)appartementen ten behoeve van begeleid wonen voorzien (Pameijer), inclusief gemeenschappelijke ruimten. Daarnaast wil Wooncompas 16 (2 kamer) appartementen ten behoeve van de sociale huursector realiseren.

Voor deze plannen is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Ook zijn hogere waarden nodig.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden liggen vanaf 8 december 2023 tot en met 18 januari 2024 ter inzage.

  • Het Ontwerpbesluit Hogere Waarden kunt u onderaan deze pagina raadplegen;
  • Het ontwerpbestemmingsplan kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO code: NL.IMRO.0597.BPJSBachstraat4-OW01).
  • Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum via de website van de gemeente.

Inloopavond bestemmingsplan

Op 19 december organiseren we een inloopavond, van 19.00 uur tot 20.00 uur. De inloopavond is in het gemeentehuis van Ridderkerk (Koningsplein 1), op kamer A103. Tijdens deze avond kunt u vragen stellen over het ontwerpbestemmingsplan en de verdere procedure.

Zienswijzen indienen

Uw eventuele zienswijze stuurt u vóór 19 januari 2024 aan de gemeenteraad, Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk. Graag onder vermelding van ‘Zienswijze J.S. Bachstraat 4’, zaak 919384’ en de naam van het desbetreffende besluit of document waar u op wilt reageren. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen via de gemeentelijke website via www.ridderkerk.nl/ter-inzage.

U kunt ook mondeling reageren. Daarvoor maakt u een afspraak met de heer B. Verhoeven via telefoonnummer 0180 451 234. Een brief heeft onze voorkeur.

Ontwerpbesluit Hogere Waarden

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze website zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar websites@ridderkerk.nl bel naar 0180 451 234. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.