Ontwerpbestemmingsplan “Ontsluitingsweg tussen Hoogzandweg en Salieweg” ter inzage

21 december 2023, 06:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Ten zuiden van bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard ligt een glasconcentratiegebied. De bestaande ontsluiting van dit gebied via de Hoogzandweg en Verbindingsweg is niet geschikt voor zwaar transport. Voornemen is om een nieuwe verbinding voor verkeer tussen de Hoogzandweg en de Salieweg te maken. De bestaande verbinding tussen de Hoogzandweg en de Verbindingsweg wordt afgewaardeerd naar een langzaam verkeersverbinding.

Het ontwerpbestemmingsplan maakt deze nieuwe verbinding mogelijk.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 22 december 2023 tot en met 1 februari 2024 ter inzage.

Zienswijzen indienen

Uw eventuele zienswijze stuurt u vóór 2 februari 2024 aan de gemeenteraad, Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk. Graag onder vermelding van Ontsluitingsweg tussen Hoogzandweg en Salieweg, zaak 2023-044968 en de naam van het desbetreffende besluit of document waar u op wilt reageren. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen via de gemeentelijke website via www.ridderkerk.nl/ter-inzage.

U kunt ook mondeling reageren. Daarvoor maakt u een afspraak met de heer M. Rienks via telefoonnummer 0180 451 234. Een brief heeft onze voorkeur.