Ontwerpbestemmingsplan ’t Ronde Sant ter inzage

7 december 2023, 06:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Aafje en Wooncompas willen de bestaande bebouwing slopen aan de Hugo de Groothof 1. Daarvoor in de plaats wil men 120 zorgwoningen en 60 sociale huurappartementen realiseren. Om die ontwikkeling mogelijk te maken, is ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan, een gewijzigd ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan leggen wij voor zes weken ter inzage.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 8 december 2023 tot en met 18 januari 2024 ter inzage.

Inloopavond bestemmingsplan

Op 14 december organiseren we een inloopavond, van 19.00 uur tot 21.00 uur. De inloopavond is in het gemeentehuis van Ridderkerk (Koningsplein 1), in kamer A103. Tijdens deze avond kunt u vragen stellen over het ontwerpbestemmingsplan en de verdere procedure.

Zienswijzen indienen

Uw eventuele zienswijze stuurt u vóór 19 januari 2024 aan de gemeenteraad, Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk. Graag onder vermelding van ’t Ronde Sant, zaak 916061 en de naam van het desbetreffende besluit of document waar u op wilt reageren. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen via de gemeentelijke website via www.ridderkerk.nl/ter-inzage.

U kunt ook mondeling reageren. Daarvoor maakt u een afspraak met de heer B. Verhoeven via telefoonnummer 0180 451 234. Een brief heeft onze voorkeur.