Plannen centrum(-ring) 30 mei in de commissie

16 mei 2024, 08:22
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

We willen de verkeersveiligheid in het centrum verbeteren en zorgen dat voetgangers makkelijker kunnen oversteken. Dit doen we door de structuur van het verkeer op de centrumring aan te passen. De plannen hiervoor zijn klaar voor besluitvorming.

Op donderdag 30 mei worden de Ontwerpkeuze Centrumring en de Beleidsregels Beeldkwaliteitplan Centrumring-oost besproken in de commissie Samen Wonen. Vervolgens neemt de gemeenteraad op 13 juni een besluit hierover.

In het voorstel voor de Ontwerpkeuze Centrumring behandelen we de beslissing over de toekomst van het verkeer op de centrumring. Daarbij overwegen we of het deels eenrichtingsverkeer wordt of dat het tweerichtingsverkeer behouden blijft. Uitgangspunt is de aanleg van een vrijliggend fietspad.

De Beleidsregels Beeldkwaliteitplan Centrumring-oost zijn het toetsingskader voor bouwplannen voor de transformatie en/of nieuwbouw van gebouwen aan de Verlengde Kerkweg, Ridderstraat en Geerlaan. Hierin worden specifieke voorwaarden vastgesteld over bijvoorbeeld bouwhoogte, geveluitstraling en materiaal- en kleurgebruik van gebouwen.

Dit plan vormt een aanvulling op de Welstandsnota en stelt de commissie Ruimtelijke Kwaliteit in staat om bouwplannen langs de oostzijde van de centrumring te beoordelen. De beeldkwaliteit van de meer kleinschalige individuele bebouwing rondom de Kerksingel en aan de oostzijde van de (Verlengde) Kerkweg zijn geen onderdeel van dit toetsingskader.

Kijk op raad.ridderkerk.nl/vergaderingen voor de stukken van de commissievergadering van 30 mei. Deze komen hier circa tien dagen van tevoren op te staan.