Uitslag onderzoek: wat voor soort zwembad wil Ridderkerk?

25 januari 2024, 09:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Ruim drieduizend Ridderkerkers hebben afgelopen december ons onderzoek over de toekomst van zwembad De Fakkel ingevuld. Hieruit blijkt dat vernieuwing van het zwembad, meer (sociale) veiligheid en grotere baden de belangrijkste verbeterpunten zijn.

Als belangrijkste gewenste voorzieningen worden een recreatief binnenzwembad (62 procent), een wedstrijdbad (55 procent), een recreatief buitenbad (54 procent) en glijbanen (46 procent) genoemd. Dit jaar beslist de gemeenteraad of het vijftig jaar oude zwembad gerenoveerd wordt of dat nieuwbouw toch de beste optie is.

Grote respons

Wethouder Henk van Os is blij met de hoge respons: “Uit het feit dat meer dan 3.000 Ridderkerkers de uitgebreide enquête hebben willen invullen, kun je wel afleiden dat de toekomst van De Fakkel belangrijk wordt gevonden in onze gemeente.”

Op dinsdag 16 januari werd het Haalbaarheidsonderzoek zwembad De Fakkel gepresenteerd tijdens een informele commissievergadering. Naast de uitkomst van de inwonerspeiling werd ook het eerste resultaat van het technische onderzoek gepresenteerd. Daaruit blijkt dat de fundering van zwembad De Fakkel is aangetast door betonrot. Op enkele punten is de betonbewapening bloot komen te liggen en zijn draagbalken aangetast. Het zwembad is door de staat van het beton niet onveilig, maar het betonrot moet wel aangepakt worden.

Duurzamer

Het haalbaarheidsonderzoek moet ook meer duidelijkheid geven over de kosten van renovatie of nieuwbouw. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat het zwembad ook flink duurzamer gemaakt moet worden. Naast een scenario voor renovatie worden drie nieuwbouwvarianten onder de loep genomen: een met behoud van een recreatief bad, een ander met behoud van minder recreatief water en tot slot een variant zonder recreatief water.

De onderzoeken en studies lopen een paar maanden door. Op 26 maart is er een extra commissievergadering. Dan wordt een uitwerking van de scenario’s en een mogelijke voorkeursvariant gepresenteerd.