Vastgesteld bestemmingsplan ‘Woongebied Ridderkerk’ ter inzage

15 juni 2023, 09:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan ‘Woongebied Ridderkerk’ gewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad, op 8 juni 2023.

Het bestemmingsplan geldt voor de wijken Slikkerveer, Ridderkerk-West, Ridderkerk-Oost en Drievliet. Het nieuwe bestemmingsplan ‘Woongebied Ridderkerk’ is overwegend conserverend van aard. Dat betekent dat bestaande rechten zo goed als mogelijk zijn gecontinueerd en dat we grootschalige ontwikkelingen niet meenemen in het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan ligt vanaf 16 juni tot en met 27 juli ter inzage

Het bestemmingsplan is enkel te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO code: NL.IMRO.0597.BP2018Woongebied-VG01). Als u de stukken op papier wilt raadplegen, kunt u een afspraak maken met de heer B. Verhoeven, via telefoonnummer 0180 451 234.

Beroep

Belanghebbenden kunnen tot en met 27 juli 2023 beroep instellen bij de Raad van State. Stuur uw schriftelijk gemotiveerde beroep aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Indien beroep is ingesteld kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzitter van die afdeling. Het raadsbesluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Zonder dit verzoek treedt het bestemmingsplan met ingang van 28 juli 2023 in werking.

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze website zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar websites@ridderkerk.nl of bel naar 0180 451 234. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.