Vergadering Algemeen Bestuur BAR-organisatie 24 juni

13 juni 2024, 08:23
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Op maandag 24 is er een vergadering van het Algemeen Bestuur van de BAR-organisatie. De BAR-organisatie werkt voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Per 1 juli 2024 wordt de BAR-organisatie gewijzigd in De Bedrijfsvoeringspartner. De vergadering wordt gehouden in de Raadzaal in het Huis van Albrandswaard (Stationstraat 4 in Rhoon) en start om 9.30 uur.

Agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Verslag vorige vergadering
  3. Actualiseren financiële regelingen
  4. 1e halfjaarrapport Verbijzonderde Interne Controle (VIC) 2023, Controleverordening 2023, Controleplan VIC 2024, normen- en toetsingskader 2024
  5. Jaarstukken GR BAR-organisatie 2023
  6. Ontvlechtingsbalans
  7. 1e Tussenrapportage 2024 De BedrijfsvoeringsPartner
  8. Rondvraag en sluiting

Documenten

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze websites zo bruikbaar en leesbaar mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar websites@ridderkerk.nl of bel naar 0180 451 234. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.

De agenda inclusief bijlagen liggen ter inzage bij de recepties op de gemeentehuizen van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.