Winkeluitstallingen

28 maart 2023, 10:32
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

De doorgang in winkelgebieden wordt wel eens gehinderd door uitstallingen. Met het afschaffen van precariobelasting ontbrak het in Ridderkerk aan een sturingsmechanisme. Daarom zijn er op verzoek van de winkeliersverenigingen aan de Algemene Plaatselijke Verordening van Ridderkerk regels opgenomen voor winkeluitstallingen. Dan is het voor iedereen duidelijk wat er mag. En wat mag er dan?

De winkeluitstalling mag maximaal 1,00 meter diep zijn en maximaal de breedte van de (zij)gevel van het gebouw. De maximale hoogte van de winkeluitstalling is 1,50 meter. Op de stoep moet een onbelemmerde vrije doorgang, in een rechtdoorgaande lijn, zijn. De winkeluitstalling mag alleen tijdens de openingstijden van de winkel op de stoep staan. En tenslotte, de zone voor de winkeluitstalling mag niet worden gebruikt als opslagruimte. Het gebied van de winkeluitstalling en de onmiddellijke omgeving daarvan moeten na sluitingstijd van de winkel veegschoon zijn.

De aanpassing van de Algemeen Plaatselijke Verordening vindt u in het aanwijzingsbesluit op de website Overheid.nl.