Een veilige gemeente

Veiligheid is voor ons topprioriteit. We zetten erop in om iedereen een veilige woon-, leef- en werkomgeving te bieden.

Instrumenten

Het veiligheidsgevoel bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties willen we vergroten met verschillende instrumenten: elke wijk krijgt een boa en we zetten in op meer wijkagenten. We versterken de ondersteuning van buurtpreventie en stimuleren de werving van vrijwilligers bij politie en brandweer.

Veiligheidsplan

Jaarlijks wordt er in samenwerking met de politie en de boa’s een veiligheidsplan opgesteld. Hierin worden de prioriteiten voor dat jaar benoemd. In dit veiligheidsplan gaan we ook aangeven welke thema’s er per wijk spelen.

Lik-op-stuk

Wie de regels op het gebied van veiligheid en leefbaarheid overtreedt, krijgt te maken met een lik-op-stukbeleid. We treden hier hard tegen op. Verboden middelen en wapens op zak tolereren we niet. Er worden extra camera’s ingezet om over onze veiligheid te waken, zowel vaste als mobiele.