Wijken

Wijkcontactfunctionaris

De wijkcontactfunctionaris is aanspreekpunt voor de bewoners in de wijk. Daarbij kan het gaan om vragen over de leefbaarheid in de wijken, grote projecten en activiteiten in de wijk.

Wijkoverleg

Sommige wijken in Ridderkerk hebben een wijkoverleg. Hierin zitten wijkbewoners die allemaal een verschillende deskundigheid hebben. Het wijkoverleg helpt de gemeente om voor de wijk betere plannen te maken en besluiten te nemen. Zij zijn ‘oren en ogen in de wijk’. In het wijkoverleg wordt gewerkt aan het samen prettiger, leefbaarder, veiliger en mooier maken van de wijk. Dat is een ontwikkeling die steeds harder nodig is: dat mensen niet alleen kijken naar de overheid, maar ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

Wilt u meer weten over het wijkoverleg in uw wijk? Stuur dan een e-mail naar Carola Dalessi via c.dalessi@ridderkerk.nl.

Wijkideeteam

Bijna iedere wijk in Ridderkerk heeft een wijkideeteam dat bestaat uit enthousiaste vrijwilligers. De gemeente stelt voor elke wijk een budget beschikbaar voor het wijkideeteam. Iedereen uit de wijk kan een idee inbrengen bij het wijkideeteam voor die wijk.

Wijkcontactfunctionaris

José Gerritse
Telefoon: 0180 451 204
E-mail: j.m.w.gerritse@ridderkerk.nl

Wijkideeteam

Toon Huizer
E-mail: toonhuizer1946@gmail.com

Wijkcontactfunctionaris

Diana Scheers
Telefoon: 0180 451 561
E-mail: d.scheers@ridderkerk.nl

Wijkideeteam

E-mail: wijkideeteamcentrum1@gmail.com
Facebookpagina: wijkideeteam Centrum

Wijkcontactfunctionaris

José Gerritse
Telefoon: 0180 451 204
E-mail: j.m.w.gerritse@ridderkerk.nl

Wijkideeteam

Website wijkideeteam Drievliet / Het Zand

Proeftuin zelfstandig wijkoverleg

  • Maandag 22 januari 2024
  • Maandag 22 april 2024
  • Maandag 22 juli 2024
  • Maandag 21 oktober 2024

Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Aafje Reyerheem, Torenmolen 1

Wijkcontactfunctionaris

Diana Scheers
Telefoon: 0180 451 561
E-mail: d.scheers@ridderkerk.nl

Wijkideeteam

E-mailadres: witridderkerkoost@gmail.com

Proeftuin zelfstandig wijkoverleg

  • donderdag 6 juni 2024
  • donderdag 12 september 2024
  • donderdag 14 november 2024

Aanvang: 19.30 uur
Locatie: ’t Trefpunt, De Genestetstraat 2

Wijkcontactfunctionaris

José Gerritse
Telefoon: 0180 451 204
E-mail: j.m.w.gerritse@ridderkerk.nl

Wijkideeteam

Website wijkideeteam Oostendam

Wijkcontactfunctionaris

José Gerritse
Telefoon: 0180 451 204
E-mail: j.m.w.gerritse@ridderkerk.nl

Wijkideeteam

Website wijkideeteam Rijsoord

Wijkcontactfunctionaris

Diana Scheers
Telefoon: 0180 451 561
E-mail: d.scheers@ridderkerk.nl

Wijkideeteam

Website wijkideeteam Slikkerveer

Wijkcontactfunctionaris

Diana Scheers
Telefoon: 0180 451 561
E-mail: d.scheers@ridderkerk.nl

Wijkideeteam

Carola Dalessi
E-mail: c.dalessi@ridderkerk.nl