Wijken

Wijkregisseur

De wijkregisseur is aanspreekpunt voor de bewoners in de wijk. Daarbij kan het gaan om vragen over de leefbaarheid in de wijken, grote projecten en activiteiten in de wijk.

Wijkoverleg

Iedere wijk in Ridderkerk heeft een wijkoverleg. Hierin zitten wijkbewoners die allemaal een verschillende deskundigheid hebben. De politie, Facet, Wooncompas en de gemeente schuiven ook aan.

Het wijkoverleg helpt de gemeente om voor de wijk betere plannen te maken en besluiten te nemen. Zij zijn ‘oren en ogen in de wijk’. In het wijkoverleg wordt gewerkt aan het samen prettiger, leefbaarder, veiliger en mooier maken van de wijk. Dat is een ontwikkeling die steeds harder nodig is: dat mensen niet alleen kijken naar de overheid, maar ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

Wilt u de notulen van een wijkoverleg ontvangen? Stuur dan een e-mail naar Carola Dalessi via c.dalessi@ridderkerk.nl.

Wijkideeteam

Bijna iedere wijk in Ridderkerk heeft een wijkideeteam dat bestaat uit enthousiaste vrijwilligers. De gemeente stelt voor elke wijk een budget beschikbaar voor het wijkideeteam. Iedereen uit de wijk kan een idee inbrengen bij het wijkideeteam voor die wijk.

Wijkregisseur

José Gerritse
Telefoon: 0180 451 204
E-mail: j.m.w.gerritse@ridderkerk.nl

Wijkideeteam

Toon Huizer
E-mail: toonhuizer1946@gmail.com

Wijkregisseur

Diana Scheers
Telefoon: 0180 451 561
E-mail: d.scheers@ridderkerk.nl

Wijkideeteam

E-mail: wijkideeteamcentrum1@gmail.com
Facebookpagina: wijkideeteam Centrum

Wijkregisseur

José Gerritse
Telefoon: 0180 451 204
E-mail: j.m.w.gerritse@ridderkerk.nl

Wijkideeteam

Website wijkideeteam Drievliet / Het Zand

Wijkregisseur

Diana Scheers
Telefoon: 0180 451 561
E-mail: d.scheers@ridderkerk.nl

Wijkideeteam

E-mailadres: witridderkerkoost@gmail.com

Wijkregisseur

José Gerritse
Telefoon: 0180 451 204
E-mail: j.m.w.gerritse@ridderkerk.nl

Wijkideeteam

Website wijkideeteam Oostendam

Wijkregisseur

José Gerritse
Telefoon: 0180 451 204
E-mail: j.m.w.gerritse@ridderkerk.nl

Wijkideeteam

Website wijkideeteam Rijsoord

Wijkregisseur

Diana Scheers
Telefoon: 0180 451 561
E-mail: d.scheers@ridderkerk.nl

Wijkideeteam

Website wijkideeteam Slikkerveer

Wijkregisseur

Diana Scheers
Telefoon: 0180 451 561
E-mail: d.scheers@ridderkerk.nl

Wijkideeteam

Cor van Loo
E-mail: c.loo7@chello.nl