De Klimaatvisie Ridderkerk: de route naar een duurzaam 2050

Ridderkerk heeft een Klimaatvisie. Dat klinkt misschien als iets waar u niet zo veel mee te maken heeft. Niets is minder waar. U gaat er namelijk juist veel van merken de komende jaren. Waar gaat de Klimaatvisie over? En wat kunt u als inwoner of bedrijf doen voor een duurzamere samenleving?

Klimaatvisie Ridderkerk

Ridderkerk heeft een Klimaatvisie. Dat klinkt misschien als iets waar u niet zo veel mee te maken heeft. Niets is minder waar. U gaat er namelijk juist veel van merken de komende jaren. Waar gaat de Klimaatvisie over? En wat kunt u als inwoner of bedrijf doen voor een duurzamere samenleving?

Veranderend klimaat

Het wordt steeds duidelijker dat het klimaat verandert. De opwarming van de aarde heeft grote gevolgen. Verschillende soorten planten en dieren dreigen te verdwijnen. De temperatuur stijgt en steeds vaker hebben we te maken met extreme neerslag. De winters zijn te zacht en de zomers zijn te heet. Grondstoffen worden steeds zeldzamer.

Fossiele brandstoffen

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie en aardgas komt CO2 vrij. In 2050 mag er bijna geen CO2 meer in de lucht komen. Dat staat in het Nationaal Klimaatakkoord uit 2019. Hierin staat ook dat we zo min mogelijk nieuwe grondstoffen moeten gebruiken. Bijvoorbeeld voor het maken van plastic producten. Kortom: het is tijd voor verandering. Het is tijd om over te stappen naar een duurzamere samenleving.

Actie van ons allemaal

We kunnen de oorzaken van klimaatverandering alleen aanpakken als we dingen anders gaan doen. De manier waarop we leven, wonen, werken en bouwen zal moeten veranderen. Om Ridderkerk duurzaam te maken, is nu actie van ons allemaal nodig. De gemeente zet daarin de eerste stap met de Klimaatvisie Ridderkerk.

De Klimaatvisie Ridderkerk in 8 thema’s

De Klimaatvisie Ridderkerk is een stappenplan. Hierin staat onder andere hoe de gemeente bijdraagt aan het doel om in 2050 bijna geen CO2 meer uit te stoten. Ook willen we onze gemeente volledig circulair maken. Dat betekent dat we grondstoffen, materialen en producten gaan hergebruiken. Zo voorkomen we dat we onnodig nieuwe grondstoffen uit de natuur moeten halen.

De Klimaatvisie gaat over 8 thema’s

  • energiebesparing, bijvoorbeeld door isolatie van huizen en panden
  • opwekken van duurzame energie door zon en wind (opwekking)
  • opslag van duurzame energie in bijvoorbeeld batterijen
  • warmtetransitie: aardgasvrij wonen
  • mobiliteit: duurzame vormen van vervoeren en reizen
  • circulaire samenleving: (dreigend) tekort aan grondstoffen tegengaan door producten, materialen en grondstoffen zo lang mogelijk te gebruiken
  • klimaatadaptatie: effecten van klimaatverandering, zoals meer hitte en droogte en hoe we daarmee omgaan
  • milieu: bodem, ondergrond, luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid

Wat kunt u doen?

Aan de hand van de Klimaatvisie Ridderkerk maken wij plannen voor een duurzame toekomst. Bijvoorbeeld voor aardgasvrij wonen. Daarnaast begeleiden we duurzame projecten, zoals het aanleggen van zonnedaken. We vragen u als inwoner of bedrijf om met ons mee te denken en mee te doen. Kijk hiervoor op de pagina Duurzaam. We kunnen u helpen door informatie, advies en leningen te verstrekken.

Hieronder vindt u het hele document van de ‘Klimaatvisie Ridderkerk, de route naar 2050’. Ook vindt u het uitvoeringsprogramma en een roadmap met daarin de uitgangspunten van de klimaatvisie.

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze websites zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar websites@ridderkerk.nl of neem contact met ons op. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.