Omgevingsvisie

De gemeente Ridderkerk heeft een aantal sterke punten, zoals de verschillende wijken met allemaal een eigen karakter, veel groen in de omgeving en werkgelegenheid in het centrum en Donkersloot. Deze sterke punten vormen de unieke gemeente Ridderkerk. Om dit unieke karakter te verbeteren en in de toekomst optimaal te benutten, hebben we de (maatschappelijke en ruimtelijke) kaders van het beleid tot 2035 vast gelegd in een Omgevingsvisie. Deze visie geeft richting aan toekomstige ontwikkelingen en laat ruimte voor initiatieven vanuit de Ridderkerkse samenleving. De visie is de basis voor alle (gemeentelijke) plannen.

De gemeenteraad heeft op 14 september 2017 de Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 vastgesteld. Dit was tevens het startsein voor het uitvoeringsprogramma. Via bovenstaande link kunt u de Omgevingsvisie downloaden. Vanwege de grootte van het bestand is het niet mogelijk de Omgevingsvisie in zijn geheel op de website te plaatsen.

De Omgevingsvisie wordt geactualiseerd. Kijk voor meer informatie op de pagina Actualisatie Omgevingsvisie.