2. Iedereen heeft gelijke kansen om mee te doen

We vinden het belangrijk dat alle inwoners zich onderdeel voelen van de lokale samenleving. Ze doen mee, bijvoorbeeld op school, op het werk, bij de sportvereniging of via vrijwilligerswerk. Soms staat iets het meedoen in de weg, zoals gezondheidsproblemen of een lichamelijke beperking, een verstandelijke beperking, psychische problemen, sociaal isolement of armoede.

Hindernissen wegnemen

Samen gaan we aan de slag om deze hindernissen zoveel mogelijk weg te nemen of ervoor te zorgen dat mensen ondanks hun lichamelijke beperking of hun problemen toch actief mee kunnen doen. Dat doen we met eenvoudige ondersteuning als dat kan, met zwaardere zorg als dat moet.
Binnen deze doelstelling geeft de gemeente de komende jaren extra aandacht aan het herkennen en begeleiden van mensen met een lichte verstandelijke beperking, re-integratie op de arbeidsmarkt van mensen zonder werk, deelname aan vrijwilligerswerk, de aanpak van taalachterstanden en het voorkomen van en omgaan met schulden.